จังหวัดชลบุรี สวนนงนุชพัทยา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา และ บริษัท ซีบีดี สยาม เฮมพ์ ลงนาม(MOU)

0
2192

สวนนงนุชพัทยา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา และ บริษัท ซีบีดี สยาม เฮมพ์ ลงนาม(MOU) วิจัยเพิ่ม กัญชา กัญชง เพื่อรักษาโรค

( เมื่อวันที่20 มิ.ย. 65) ณ สวนนงนุชพัทยา รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา (คณะสหเวชศาสตร์) พร้อมด้วย นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา และ นายนิติธรรม พงศ์ธนากุล ประธานกรรมการบริษัท ซีบีดี สยาม เฮมพ์ จำกัด ลงนาม MOU สำหรับปลูกกัญชา กัญชง สายพันธุ์ต่างประเทศ ใช้การปลูกแบบเปิด Outdoor เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดส่วน MOU กับกรมการแพทย์แผนไทย ร่วมกันวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชงในระบบปิด Indoor ใช้ไฟปลูกเพื่อให้แสงและใช้เครื่องปรับอากาศ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ไร้สารเคมีตกค้าง สำหรับทำยารักษาโรค


สวนนงนุชพัทยามีการลงนาม MOU อยู่ 2 โครงการ เพื่อการพัฒนากัญชาและกัญชงเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปได้เข้าชม นำไปปฏิบัติได้เอง


โดยการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ สวนนงนุชพัทยา และ บริษัท ซีบีดี สยาม เฮมพ์ จำกัด สนับสนุนทรัพยากรทั้งบุคลากร วัตถุดิบด้านพืชสมุนไพร วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ที่จำเป็นต่อการฝึกประสบการณ์ของนิสิตและทางมหาวิทยาลัยบูรพา โดยจะส่งนิสิตนักศึกษา จากคณะสหเวชศาสตร์ และคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา มาศึกษาค้นคว้า วิจัยถึงประโยชน์ ของกัญชา กัญชง เพื่อนำไปปรุงยารักษาโรคต่อไป