จังหวัดชลบุรี มอบเสื้อพระราชทาน BIKE ปั่นอุ่นไอรัก ให้กับประชาชนที่ลงทะเบียน

0
94

เมื่อ 6 ธันวาคม 61 ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบเสื้อยืดพระราชทาน ในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “BIKE อุ่นไอรัก” โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้ารับเสื้อ ที่

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก สถิตพงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก แก่ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด สำหรับนำไปมอบให้แก่ประชาชน ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ณ อาคาร 606 สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 61 นี้

สำหรับจังหวัดชลบุรี ได้เปิดให้ประชาชนมาลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ตั้งแต่วันที่ 19 – 27 พฤศจิกายน 61 โดยมีประชาชนให้ความสนใจมาลงทะเบียนร่วมกิจกรรมมากถึง 7,790 คน เป็นชาย 4,431 คน หญิง 3,359 คน และ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 61 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เข้ารับพระราชทานเสื้อและน้ำดื่ม

ดังนั้น จังหวัดชลบุรี ได้กำหนดจัดพิธีมอบเสื้อยืดพระราชทานในวันที่ 6 – 7 ธันวาคม 61 ระหว่างเวลา 08.00-20.00 น. ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ให้กับประชาชนที่ลงทะเบียน ซึ่งทุกจุด จังหวัดชลบุรี จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ตั้งแต่การตรวจสอบรายชื่อรับบัตรคิว และรับสติ๊กเกอร์ไซต์เสื้อ เพื่อเข้ารับมอบเสื้อยืดพระราชทาน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และส่งเสริมความรัก ความสามัคคีในครอบครัวและสังคม และสร้างความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน หลังจากประชาชนเข้ารับเสื้อพระราชทานแล้ว ประชาชนยังจะได้รับน้ำดื่มพระราชทาน และยังได้รับรีสแบนด์ ชลบุรี รักในหลวง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้ทำมาเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน อันนำมาซึ่งความปลาบปลื้มปิติยินดี และเป็นสิริสวัสดิมงคลต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้อย่างหาที่สุดมิได้.