จังหวัดชลบุรี ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

0
186

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้าประชาชนจิตอาสาทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ อุโบสถ์วัดเขาบางทราย พระอารามหลวง ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

      ตามประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ลงวันที่ 1 มกราคม 62 แจ้งว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณี เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร ให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชนผู้มีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกัน ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 62

      นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  ประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาฤกษ์ พราหมณ์อ่านโองการบูชาฤกษ์ จากนั้นได้เข้าสู่พระวิหารหลวง สถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ได้กำหนดฤกษ์เวลา 17.00 น. พระเทพสุทธาจารย์ (อนันต์ กลฺยาณวฑฺฒโน)  เจ้าอาวาสวัดเขาบางทราย พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประกาศชุมนุมเทวดา เจิมเทียนชัย เทียนมงคลและเทียนพุทธาภิเษก พระสังฆาธิการรวม 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์คาถาจุดเทียนชัย เจ้าหน้าที่ประโคมฆ้องชัย วงปี่พาทย์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร

      และในวันอังคารที่ 9 เมษายน  62 เวลา 09.00-12.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก สำหรับในวันพุธที่ 10 เมษายน  62 ได้อัญเชิญคนโทน้ำอภิเษก ของจังหวัดสระแก้วไปยังกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานครต่อไป.