จังหวัดชลบุรี บรรพชาอุปสมบทหมู่ 148 รูป เฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.10

0
72

                เมื่อ 2 พฤษภาคม 62 พระเทพชลธารมุนี เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมประกอบพิธีบรรพชา อุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 148 รูป เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายอนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วย ผู้แทนกองทัพเรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมหามงคล ณ วัดเขาบำเพ็ญบุญ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

                ตามที่ มหาเถรสมาคม ได้มีมติที่ 1/2562 ลงวันที่ 30 ม.ค.62 ให้คณะสงฆ์จังหวัด ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ทั่วประเทศ จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 62 โดยกำหนดจัดให้พิธีทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และวัดไทยในต่างประเทศ รวม 6,810 รูป ระหว่างวันที่ 2 – 16 พฤษภาคม 62รวม 15 วัน

                สำหรับ จังหวัดชลบุรี ดำเนินโครงการ ณ วัดศูนย์กลางจังหวัด และวัดศูนย์กลางระดับอำเภอ ในระดับจังหวัดกำหนดจัดขึ้นที่ วัดใหญ่อินทาราม พระอารามหลวง ส่วนของอำเภอสัตหีบ กำหนดจัด ณ วัดเขาบำเพ็ญบุญ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ต่างพร้อมใจกันดำเนินโครงการจนสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ.