จังหวัดชลบุรี ทำบุญตักบาตร วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

0
95

เมื่อ 5 ธันวาคม 61 ที่ บริเวณหอพระพุทธสิหิงค์ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้กำหนด วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทยและเป็นวันหยุดราชการ ได้แก่ เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นวันชาติ และเป็นวันพ่อแห่งชาติ

จังหวัดชลบุรี ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เรือโท ศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายวิสิษฎ์ พวงเพรช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี (ฝ่ายทหาร) นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ศาลตุลาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา พ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมใจใส่เสื้อสีเหลือง ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 50 รูป โดยมีพระราชสิทธิวิมล (เอนก ฐานิสฺสโร ป.ธ.7) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

หลังจากเสร็จงานแล้ว พระสงฆ์ได้จัดสรรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนที่เหลือนำไปถวายพระสงฆ์ที่อาพาธ ตามโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อีกด้วย.