จังหวัดชลบุรี จัดงานประเพณีวิ่งควาย “หนึ่งเดียวในไทย หนึ่งเดียวในโลก”

0
824

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 จังหวัดชลบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองชลบุรี จัดงานประเพณีวิ่งควาย ครั้งที่ 150 “หนึ่งเดียวในไทย หนึ่งเดียวในโลก” ประจำปี 2564 โดยในปีนี้เป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานให้เข้ากับสภาวการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีการกำหนดจัดกิจกรรม คือ การแห่ริ้วขบวนเกวียณกัณฑ์ 14 เล่ม มีการประดับตกแต่งควาย และเกวียนอย่างสวยงาม โดยเริ่มจากบริเวณสนามกีฬาเทศบาลเมืองชลบุรี เคลื่อนไปตามเส้นทางที่กำหนดจนถึงสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี และพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดใหญ่อินทาราม ทั้งนี้ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมี นายวิทยา คุณปลิ้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายสุติกรณ์ จำเริญพาณิช นายกเทศมนตรีเมืองชลบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เกษตรกร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีบวงสรวงเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเช้า โดย นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การจัดประเพณีวิ่งควาย ครั้งที่ 150 ปี 2564 นี้ จัดขึ้นด้วยความร่วมมือจากเทศบาลเมืองชลบุรี และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ซึ่งพี่น้องชาวชลบุรี มีความเชื่อว่าการจัดประเพณีวิ่งควายและการบวงสรวงตามประเพณีเก่าแก่ จะช่วยให้จังหวัดชลบุรีไม่ประสบอุบัติภัยต่าง ๆ ร้ายแรง และแม้ว่าในปีนี้จะไม่ได้มีการจัดกรรมแข่งขันวิ่งควาย และกิจกรรมอื่น ๆ แต่ก็มีการจัดริ้วขบวนและพิธีบวงสรวงเพื่อสืบสานประเพณีวิ่งควายไว้ในเบื้องต้น


สำหรับประเพณีวิ่งควาย เป็นประเพณีท้องถิ่นที่มีความเก่าแก่ดั้งเดิมของจังหวัดชลบุรีที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานาน ซึ่งถือว่ามีแห่งเดียวในไทยและแห่งเดียวในโลก โดยจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 หรือก่อนวันออกพรรษา 1 วัน ซึ่งในปีนี้ นับเป็นครั้งที่ 150 ที่มีการจัดมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยจุดมุ่งหมายที่ว่าเพื่อให้ชาวบ้านหรือเกษตรกรที่เหนื่อยจากการทำนาได้พักจากงาน ควายได้พักจากการไถนา โดยจะมีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ชาวนาหรือเกษตรกรและประชาชนได้ร่วมสนุกกันในแต่ละปี เช่น การแข่งขันวิ่งควาย การประกวดสุขภาพควายควายงามและพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ควาย เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์ควายไทย มีการแข่งขันกีฬาไทยพื้นบ้าน เช่น ปีนเสาน้ำมัน ยิงเป้าด้วยหนังสติ๊ก ตะกร้อลอดห่วง ปริศนาคำทาย นอกจากนี้ ยังมีการประกวดน้องนางบ้านนา และการประกวดสาว(เหลือ)น้อยบ้านนา เพื่อสร้างสีสันให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วย แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังคงต้องมีการเฝ้าระวัง จึงงดการจัดกิจกรรมดังกล่าวในปีนี้