จนท.ตรวจสอบโครงการขออนุญาตทำสิ่งรุกล้ำแม่น้ำ แหลมบาลีฮาย -เกาะล้าน

0
146

บุญเหลือ ชาตรี

เมื่อ 31 พฤษภาคม 60 คณะทำงานตรวจสอบการขออนุญาตทำสิ่งรุกล้ำลำแม่น้ำ จังหวัดชลบุรี นำโดย น.ส.สุพิชฌาย์ ปิยะพุทธิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะได้เดินทางมายังเมืองพัทยา เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบการขออนุญาตทำสิ่งรุกล้ำลำแม่น้ำ จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 9/2560 ในโครงการหลักของเมืองพัทยาจำนวน 2 โครงการ โดยมี นายสุรัตน์ เทพฉายโต ผู้อำนวยการส่วนป้องภัยภัยพิบัติเมืองพัทยา นายชวลิตร ประดิษฐพฤกษ์ หัวหน้าฝ่ายสวน สาธารณะเมืองพัทยา รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเมืองพัทยา สาขาบ้านเกาะล้าน และนายเอกราช คันธโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา พร้อมตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

จากกรณีที่เมืองพัทยาได้ดำเนินการจัดทำโครงการหลัก ที่เข้าข่ายการทำสิ่งรุกล้ำลำแม่น้ำ ซึ่งต้องมีการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยที่ผ่านมาได้มีการทำรายงานเพื่อขออนุญาตในการจัดทำใน 2 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการจัดระเบียบการจราจรทางทะเล ด้วยการติดตั้งทุ่นเอนกประสงค์ บริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือและสัญจรทางน้ำ รวมทั้งเป็นการกันคลื่นผิวน้ำที่มากระทบจากการดำเนินกิจกรรมทางน้ำ และโครงการจัดทำบ้านปลาและปะการังเทียม บริเวณชายฝั่งหาดจอมเทียน และอ่าวนาเกลือ เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล รวมถึงรักษาระบบนิเวศวิทยาทางทะเลและประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจการประมง

ทั้งนี้จากการที่ทางคณะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในจุดแรกคือโครงการจัดระเบียบการจราจรทางทะเลบริเวณท่าเทียบเรือดังกล่าว ซึ่งเป็นส่วนขยายของโครงการศูนย์บริการจอดรถและเรือเพื่อพัฒนาระบบขน ส่งมวลชนทางบกและทางทะเลเมืองพัทยา ซึ่งมีความยาวรวม 100 เมตร สูง 2.8 เมตร ด้วยการตอกเสาเข็มโดยเว้นระยะทุกๆ 25 ม. รวมทั้งสิ้น 10 ต้นและยึดด้วยแท่งผูกทุ่น เพื่อจัดระเบียบการจราจรทางทะเลและป้องกันคลื่นผิวน้ำ ในงบประมาณรวม 57.6 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาดำเนินการรวม 360 วันนั้น ปัจจุบันโครงการดังกล่าวเมืองพัทยาได้มีคำสั่งให้หยุดงาน เพื่อรอใบอนุญาต ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเป็นโครง การที่ไม่เข้าข่ายต้องทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

ขณะที่โครงการจัดทำบ้านปลาและปะการังเทียม บริเวณชายฝั่งหาดจอมเทียน และอ่าวนาเกลือ เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล รวมถึงรักษาระบบนิเวศวิทยาทางทะเลและประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจการประมง ด้วยการจัดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตขนาดใหญ่ลักษณะทรงกลม รวม 1,300 ท่อน ทิ้งห่างจากฝั่งประมาณ 2,500-3,000 เมตร เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของบ้านปลานั้น เป็นโครงการที่เมืองพัทยาดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 ด้วยงบประมาณ 1.5 ล้านบาท ซึ่งพบว่าไม่เข้าข่ายการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวด ล้อมเช่นกัน เพียงแต่ได้ร้องขอให้มีการแจ้งรายละเอียดผลของโครงการถึงความคืบหน้าในการจัดทำและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของระบบนิเวศทางทะเลเท่านั้น

น.ส.สุพิชฌาย์ ปิยะพุทธิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำ นักงานจังหวัดชลบุรี เผยด้วยว่าจากการรับฟังปัญหาเบื้องต้นไม่พบว่ามีอะไรที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนิน การมากนัก ยังเหลือเพียงแต่เนื้อหารายละเอียดปลีกย่อยเพียงเล็กน้อยเท่านั้น หลังจากทางคณะ ทำงานพิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ในการหาข้อสรุปก่อนเสนอส่วน กลางพิจารณาความเห็นชอบตามลำดับต่อไป เบื้องต้นเชื่อว่าการพิจารณาจะแล้วเสร็จทันเพื่อให้โครงการสามารถดำเนินไปได้ตามแผนที่กำหนดไว้ได้อย่างแน่นอน.