งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทม.หนองปรือ เผยมาตรการรองรับภัยน้ำท่วม และช่วยเหลือผู้ประสบภัย

0
186
เข้าช่วยเหลือสูบน้ำท่วมขัง ไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อน
เข้าช่วยเหลือสูบน้ำท่วมขัง ไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อน

เมื่อ 17 พฤษภาคม 61 ที่ ศูนย์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองหนองปรือ ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ติดตามปัญหา กรณีมาตราการรองรับ การช่วยเหลือประชาชน ในช่วงพายุฝนเข้ากระหน่ำ และภัยพิบัติต่างๆที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด

นายบรรจง คุ้มบ่งค้า หน.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองหนองปรือ เปิดเผยว่า เนื่องจากช่วงนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีว่า เริ่มเข้าสู่ช่วงที่มีพายุฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือก็ได้รับผลไปทั่วบริเวณ อาทิเช่น ซอยเขาน้อย เขาตาโล ซอยสยามคันทรีคลับ ซอยหนองปรือ และพื้นที่ตอกซอกซอยต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งทางงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองหนองปรือ ก็ได้มีแผนงานรองรับเพื่อบรรเทาทุกข์ประชาชนอยู่แล้ว แค่มีการเน้นย้ำให้แผนงาน ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนมากขึ้น

โดยก่อนหน้านี้ก็ได้มีการ ร่วมกับกองช่างสุขาภิบาลฯ เปิดทางน้ำชุมชนเขาน้อย 4 และติดตั้งเครื่องสูบน้ำบ่อยายชี เส้นสยามคันทรีคลับ ที่เป็นแอ่งกระทะมีน้ำท่วมขังเอ่อล้นบนถนนเป็นประจำ โดยทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยระบายน้ำบนท้องถนน และอีก 1 จุด คือซอยเขาน้อย ที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำ เพราะเกิดจากธรรมชาติภูมิศาสตร์ ที่ตั้งของเมือง เมื่อมีฝนตกลงมาอย่างหนัก จะเกิดน้ำไหลบ่าสะสมมาจากเขาตาโล และหน้าวัดบุญสัมพันธ์ไหล ยาวลงไปถึงเรียบทางรถไฟเขาน้อย กระแสน้ำไหลเชี่ยวและแรงถ้ามีฝนตกหนัก เพราะเป็นพื้นที่สูงไหลลงมาพื้นที่ต่ำ ตรงช่วงหมู่บ้านสุขเอม และหมู่บ้านใกล้เคียงจะเกิดน้ำท่วมขังไหลเข้าหมู่บ้านเป็นประจำ และเป็นปัญหาที่ยากจะแก้ไข

ซึ่งแต่ก่อนจะใช้เจ้าหน้าที่นำเครื่องสูบน้ำ ทำการสูบน้ำช่วยระบาย แต่ปัจจุบันได้ทำการติดตั้งเครื่องอัตโนมัติ เมื่อมีน้ำไหลเข้าหมู่บ้านสุขเอม และหมู่บ้านใกล้เคียง เครื่องจะดำเนินการอัตโนมัติ ก็จะสามารถบรรเทาข์ปัญหาดังกล่าวไปได้ เมื่อกระแสฝนเริ่มลดลง ระดับน้ำและความเชี่ยวของน้ำก็จะค่อยๆลดลง ไม่ถึงหนึ่งชัวโมงก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยทางที่ดีเมื่อฝนตกหนักควรหลีกเลี่ยงเส้นทางเขาน้อยไปก่อน

ทั้งนี้การดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นได้รับประโยชน์โดยตรง จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดระบบบริการสาธารณภัย ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ  กำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท่องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (29)ประกอบกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง  ให้บังเกิดผลดี สามารถรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด และเพื่อเป็นการเตรียมการล่วงหน้าสามารถปฎิบัติงานได้ทันที

ทั้งนี้ทาง หน.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้ฝากให้ประชาชนเชื่อมั่นในระบบการทำงานของเจ้าหน้าที่ ที่พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดภัยน้ำท่วมหรือภัยพิบัติต่างๆอย่างเต็มความสามารถลดการสูญเสียให้น้อยที่สุด โดยสามารถโทรแจ้งเหตุได้ที่เบอร์ 038-734934 ตลอด 24 ชั่วโมง.

เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง ในการช่วยเหลือประชาชน
เจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง ในการช่วยเหลือประชาชน