งานขุดเจาะผิวจราจรวางระบบท่อลอดใต้ดิน เสร็จงานไม่คืนผิวจราจรเดิม แผ่นเหล็กปูทับไม่สนความปลอดภัย

0
430

เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 64  บริเวณถนนเส้นทางตัด ระหว่างซอยอรุโณทัยกับถนนพัทยาสาย 3 ด้านหน้า บ.โสภณเค เบิ้ลทีวีพัทยา มีเจ้าหน้าที่จากองค์กรสื่อสารสารไม่ทราบสังกัด นำอุปกรณ์และเครื่องมือมาทำการขุดเจาะผิวจราจร เพื่อวางระบบสื่อสารลอดใต้ดิน เป็นพื้นที่กว้างขนาด 2 x 4 เมตร แต่ปรากฏว่าหลังดำเนินการเสร็จ กลับไม่มีการปรับสภาพคืนผิวจราจรให้เหมือนดังเดิม  มีการนำแผ่นเหล็กขนาดใหญ่มาปูวางทับหลุมไว้ และผนึกด้วยแอลฟัลท์ติกส์บริเวณโดยรอบ ซึ่งกรณีดังกล่าวทำให้ผิวจราจรมีลักษณะที่ไม่มีความเรียบร้อย และมีระดับแนวถนนที่ไม่ระนาบเท่ากันเหมือนเดิม โดยกรณีนี้อาจสร้างอันตรายแก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะ ที่ในแต่ละวันจะมีผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นจำนวนมาก 


ปัจจุบันมีการขุดเจาะผิวจราจรในพื้นที่เมืองพัทยาอย่างต่อเนื่อง และในหลายเส้นทาง ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีการคืนผิวจราจรในกลับมามีสภาพที่สวยงาม และเรียบร้อยเหมือนเดิม แต่มักจะใช้แผ่นเหล็กขนาดใหญ่มาปูทับไว้เท่านั้น โดยที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนที่ใช้ยานพาหนะ ที่ส่วนมากจะเป็นรถจักรยาน ยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุจากกรณีดังกล่าวอยู่บ่อยครั้ง จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งมาดำเนินการแก้ไข และคืนสภาพผิวจราจรให้มีความเรียบร้อย และมีความปลอดภัยโดยด่วนด้วย.