คืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม ถนนชายหาดพัทยา ส่งผลให้ถนนแคบ คาดแล้วเสร็จต้นปี 63

0
95

เมื่อ  10 กันยายน 62 ที่ บริเวณช่วงถนนเลียบชายหาดพัทยา 13/2  ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า กรณี เมืองพัทยาดำเนินการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม ถนนชายหาดพัทยา และได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สัญจรผ่านไปมาว่า การจราจรติดขัดตรงช่วงบริเวณดังกล่าว

ตามที่เมืองพัทยาได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 95 ล้านบาท เดินหน้าดำเนินก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมชายหาดพัทยา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่บริเวณชายหาด โดยว่าจ้าง บริษัท แอล บี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด    ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.45 เมตรและขนาดกว้าง 0.85 เมตร พร้อมฝาเหล็กหล่อ ความยาวไม่น้อยกว่า 2,700 เมตร และบ่อพักระบายน้ำ คสล. จำนวนไม่น้อยกว่า 85 บ่อ พร้อมก่อสร้างวางท่อ HDPE ขนาด 1,800 มิลลิเมตร (ภายใน) SN4 ความยาวรวมบ่อพักระบายน้ำไม่น้อยกว่า 1,959 เมตร ก่อสร้างวาง BOX CULVERT ขนาด 1.80 x 1.80 เมตรความยาวรวมบ่อพักระบายน้ำไม่น้อยกว่า 750 เมตร ก่อสร้างผิวจราจร คสล. ขนาดกว้างประมาณ 1.65 – 2.05 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ความยาว รวมประมาณ 2,700 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,212 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างและติดตั้งประตูระบายน้ำ พร้อมชุดมอเตอร์เปิดปิดจำนวนไม่น้อยกว่า 2 จุด  โดยเริ่มดำเนินก่อสร้างโครงการฯ ตั้งแต่บริเวณโค้งโรงแรมดุสิตธานีพัทยาตลอดแนวชายหาดพัทยา และสิ้นสุดโครงการฯ ที่ปากทาง วอล์คกิ้งสตรีท ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่ตรงบริเวณถนนเลียบชายหาดพัทยา ถนนชายหาดพัทยา 13/2  และมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องคาดแล้วเสร็จตามกำหนด ในต้นปี 63 โดยจะดำเนินการปิดการจราจร ถนนฝั่งชายหาดในช่วงที่ดำเนินงาน เป็นระยะๆ ส่งผลให้ถนนแคบลงแต่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ และอาจจะส่งผลให้การจราจรติดขัดในบางช่วงบางตอน ชั่วโมงเร่งด่วนควรหลีกเลี่ยงเส้นทางโดยใช้ถนนเส้นพัทยาสายสองหรือเปลี่ยนมาใช้ยานพาหนะหรือการเดินทางที่มีความคล่องตัวอาทิ จักรยานยนต์หรืออื่นๆ ไปก่อนในระยะนี้ ทั้งนี้ระยะการดำเนินงานตามสัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 62 – 13 กุมภาพันธ์ 63 รวม 240 วัน.