คืบหน้าการปรับโฉมชายหาดดงตาล เมืองพัทยา ทัศนียภาพงดงาม มีระบบแยกน้ำดีน้ำเสีย

เมื่อ 29 มิถุนายน 62 ที่ หาดดงตาล จอมเทียน พัทยา ผู้สื่อข่าวติดตามความคืบหน้ากรณี เมืองพัทยาปรับโฉมชายหาดดงตาล  พบว่ามีพื้นที่ทางเดินสะดวกสบาย ทัศนียภาพงดงาม พร้อมมีแหล่งระบบแยกน้ำดีน้ำเสีย โดยนายพัฒนา  บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา ได้รับนโยบายจากคณะผู้บริหารเมืองพัทยา ในการพัฒนาพื้นที่หาดดงตาล ซึ่งเป็นอีกหนึ่งชายหาดที่ค่อนข้างยาว มีต้นตาล ต้นสน อยู่ตามแนวชายหาด มีความร่มรื่น ดังนั้นเพื่อให้ชายหาดดงตาล พร้อมรองรับนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เมืองพัทยาจึงได้ดำเนินโครงการปรับภูมิทัศน์ชายหาดดงตาล เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้การท่องเที่ยวเมืองพัทยา เพื่อดำเนินการวางท่อระบายน้ำฝน แยกจากท่อระบายน้ำเสียออกจากกัน พร้อมปรับภูมิทัศน์โดยรอบ และปรับปรุงถนนทางเท้า

สำหรับการดำเนินงานได้แบ่งออกเป็น 4 โซน คือ โซนที่ 1 เริ่มตั้งแต่บริเวณหน้าห้องสุขาเขตปลอด ไปจนถึงบริเวณอาคารกู้ภัย โซนที่ 2 เริ่มดำเนินการต่อจากเฟสที่ 1 ไปจนถึงหน้าห้องสุขาโซนที่ 3 เริ่มตั้งแต่อาคารกู้ภัย ไปจนถึงซอยพระตำหนัก 5  และโซนที่ 4 ตั้งแต่บริเวณซอยพระตำหนัก 5 ไปจนสุดหาดยินยอม  ซึ่งได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างไปแล้วเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 61 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 62 จนปัจจุบันแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย โดยเริ่มก่อสร้างโครงการฯ ตั้งแต่หน้าโรงแรมแรบบิท รีสอร์ท ไปจนถึงหาดยินยอม ระยะทางกว่า 1,300 เมตร ปัจจุบันพื้นที่ทางเท้าบริเวณชายหาดดงตาล ถึงชายหาดยินยอม มีทางเดินที่สะดวกสบาย สามารถสัญจรไปมาได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีระบบแยกน้ำดีให้สามารถไหลลงสู่ทะเลได้เลยไม่ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณในการสู่ขั้นตอนการบำบัด ส่วนน้ำเสียจากสถานประกอบการต่างๆให้เข้าสู่ระบบบำบัดอย่างถูกวิธีเพื่อไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งในอนาคตเมืองพัทยาจะนำการวางระบบแยกท่อระบายน้ำดี และท่อระบายน้ำเสีย ที่ได้วางไว้ที่หาดดงตาลนี้ เป็นต้นแบบในการนำไปใช้กับสถานที่อื่นๆ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมของเมืองพัทยา.