คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อชลบุรี ให้จำกัดเวลาร้านสะดวกซื้อปิดตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีห้า

เมื่อ 27 มีนาคม 63 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีได้มีคำสั่งให้ ร้านสะดวกซื้อเปิด 24 ชม. ให้ปิดตั้งแต่ 22.00​ น.จนถึง 05.00​ น. ของอีกวันหนึ่ง จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ให้ส่วนโรงงานทุกแห่ง ให้กำชับลูกจ้าง ระมัดระวังการสังสรรค์ การพบปะต่างๆ  และให้ปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing และมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคผู้ประกอบการ ที่มีการใช้แรงงาน ที่มีที่พักชั่วคราวหรือถาวร ให้แรงงานอยู่รวมกันจำนวนมาก  ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19.