คสช.ใจดี ผ่อนปรนผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวพัทยา

0
186

คสช.ใจดีผ่อนปรนผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวพัทยาย้ายจุดจากชายหาดไปท่าเทียบเรือพัทยาใต้ออกไปอีก 1 อาทิตย์ จากกำหนดดีเดย์เดิม 1 พฤษภาคม 61 หลังพบได้รับผลกระทบเรื่องเวลาทำให้ไม่ได้รับการเตรียมการล่วงหน้า

จากกรณีที่คณะทำงานจัดระเบียบท่าเทียบเรือพัทยาใต้ ทาง คสช.และเมืองพัทยา  มีนโยบายให้ผู้ประกอบการรถทัวร์รับส่งนักท่องเที่ยวทุกประเภท กลับมาใช้พื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือ (แหลมบาลีฮาย) พัทยาใต้ ในการรับส่งนักท่องเที่ยว เพื่อเล่นกิจกรรมทางน้ำและเดินทางสู่เกาะล้าน โดยเฉลี่ยวันละ 1-2 หมื่นคน เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ ลดปัญหาผลกระทบด้านการจราจรบนถนนสายชายหาด และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยว ภายหลังที่มีการอนุญาตชั่วคราวให้ผู้ประกอบการกลับไปใช้พื้นที่ชายหาด ในการรับส่งนักท่องเที่ยวในช่วงของการปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ สะพานเรือ และพื้นที่โดยรวมของท่าเทียบเรือ เพื่อให้เกิดความสวยงาม เป็นระเบียบและใช้ในการจัดกิจกรรมสำคัญอย่าง “มหกรรมสวนสนามทางเรือนานา ชาติ” ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 60 ที่ผ่านมานั้น

โดยหลังการปรับปรุง และกิจกรรมดังกล่าวแล้วเสร็จ ก็มีนโยบายให้ผู้ประกอบการเรือโดยสารและบริษัทนำเที่ยวทุกประเภทกลับมาใช้พื้นที่ท่าเทียบเรือตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป แต่ปรากฏว่ากำหนดการดังกล่าวเกิดปัญหา เนื่องจากผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวบางส่วนไม่ได้ย้ายพื้นที่จุดรับส่งนักท่องเที่ยว มาใช้พื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือตามที่กำหนด โดยระบุว่าปรับตัวไม่ทันเนื่องจากมีการแจ้งล่วงหน้าในระยะสั้น ทำให้ผู้ประกอบการปรับตัวไม่ทัน เนื่องจากโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยว ได้กำหนดขายล่วงหน้าไปก่อนแล้วหลายเดือน ทำให้ไม่มีโอกาสในการชี้แจงและปรับเวลาให้นักท่องเที่ยวใหม่ จึงจำเป็นที่จะต้องมาใช้พื้นที่ชายหาดเช่นเดิมไปก่อน แต่หากว่าทางท่าเทียบเรือมีความพร้อมทั้งอาคาร สถานที่ จุดพัก และท่าเทียบเรือพร้อมแล้ว ผู้ประกอบการก็ยินดีย้ายไปใช้พื้นที่ท่าเทียบเรือทั้งหมด

ล่าสุด พลตรี ภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ รองประธานสภาเมืองพัทยา ในฐานะประธานคณะกรรมการคณะทำงานจัดระเบียบท่าเทียบเรือพัทยาใต้ และผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบ จ.ชลบุรี ว่าเบื้องต้น ได้รับทราบปัญหาดังกล่าว จากผู้ประกอบการเรือ กรณีเรื่องของระยะเวลาที่กระชั้นชิดจนทำให้ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน ซึ่งกรณีนี้ทางคณะทำงานก็รู้สึกเห็นใจ จึงมีการประสานในส่วนของคณะกรรมการก่อนได้รับฉันทานุมัติให้ขยายเวลา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการ ออกไปอีกเป็นเวลา 7 วัน คือจะให้ผู้ประกอบการทั้งหมดย้ายมาใช้พื้นที่ของท่าเทียบเรือพัทยาใต้ ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 61 นี้ โดยจะมีการเรียกประชุมร่วมผู้ประกอบการอีกครั้งเพื่อทำความเข้าใจ พร้อมทั้งทำบันทึกความร่วมมือหรือ MOU ร่วมกัน เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องเป็นธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการท่องเที่ยว

พลตรี ภพอนันฒ์ กล่าวว่า การจัดระเบียบเมืองท่องเที่ยวอย่างพัทยา ถือเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการและกระทำเพื่อให้ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวในภาพรวมดีขึ้น ทั้งเรื่องของการทวงคืนที่สาธารณะ การจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะ การจัดระเบียบผู้ประกบการร่มเตียงชายหาด การจัดระเบียบท่าเรือ ผู้ประกอบการ รวมทั้งรถรับจ้างและอื่นๆ โดยในเรื่องของการย้ายจุดรับส่งนักท่องเที่ยวทางเรือ ก็ถือเป็นนโยบายหนึ่งที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ให้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตามเมื่อพบว่ามีปัญหาก็สามารถผ่อนปรนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนได้ แต่สุดท้ายก็คงต้องให้ทุกคนกลับมาอยู่ในกรอบ และกติกาที่สังคมกำหนด เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ประกอบการกว่า 70 % ที่ดำเนินการตามแผนนโยบายแล้ว ก็ต้องขอชมเชยและถือว่าให้ความร่วมมือกับภาครัฐเป็นอย่างดี ขณะที่ภาครัฐเองก็จะเร่งปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวก บริเวณท่าเทียบเรือ อาคารรองรับผู้โดยสาร จุดขึ้นลงเรือ ห้องน้ำสาธารณะ และการแก้ไขปัญหาการจราจรอย่างเต็มที่.