คสช. เดินหน้าจัดระเบียบชายหาดพื้นที่เมืองพัทยาและเกาะล้าน ยึดกฎระเบียบเดียวกันทุกหาด

0
318
พลตรี ภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ ที่ปรึกษามณฑลทหารบกที่ 14 ในฐานะรองประธานกรรมการจัดระเบียบการประกอบการร่มเตียงชายหาดในพื้นที่เมืองพัทยา  เผยไม่มีการโอนต่อทายาทให้สืบทอดร่มเตียงฯ  หากผู้ประกอบการไม่สามารถประกอบการได้หรือเสียชีวิต ให้คืนพื้นที่เป็นที่สาธารณะ แก่ เมืองพัทยา
พลตรี ภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ ที่ปรึกษามณฑลทหารบกที่ 14 ในฐานะรองประธานกรรมการจัดระเบียบการประกอบการร่มเตียงชายหาดในพื้นที่เมืองพัทยา เผยไม่มีการโอนต่อทายาทให้สืบทอดร่มเตียงฯ หากผู้ประกอบการไม่สามารถประกอบการได้หรือเสียชีวิต ให้คืนพื้นที่เป็นที่สาธารณะ แก่ เมืองพัทยา

เมื่อ 22 สิงหาคม 60 ณ ห้องประชุมทัพพระยา พลตรี ภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ ที่ปรึกษามณฑลทหารบกที่ 14 ในฐานะ รองประธานกรรมการจัดระเบียบการประกอบการร่มเตียงชายหาด ในพื้นที่เมืองพัทยา และรองประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานมอบนโยบายการการจัดระเบียบการกางร่มเตียงผ้าใบ พร้อมด้วย พ.อ.ประเสริฐ ใจกล้า รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 14 จังหวัดชลบุรี พ.ต.อ.อภิชัย กรอบเพชร ผกก.สภ.เมืองพัทยา นายประพันธ์ ประทุมชุมภู ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ร่วมชี้แจงกฎระเบียบข้อบังคับตามประกาศเมืองพัทยา (ชั่วคราว) ว่าด้วยเรื่อง การกางร่มเตียงผ้าใบฯ โดยมีนายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร ที่ปรึกษาสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา นายกฤษณ์ จิระมงคล อุปนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ร.ต.สุวิทย์ ลากลาง คณะรักษาความสงบในพื้นที่เขตอำเภอ บางละมุง กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ผู้ประกอบการร่มเตียง เกาะล้าน ชายหาดโคซี่ ชายหาดวงศ์อมาตย์ และพื้นที่อื่นๆ ในเขตเมืองพัทยา จำนวน 200 คน เข้าร่วมรับฟังนโยบายการจัดระเบียบร่มเตียงฯ

ทั้งนี้ทางเมืองพัทยาได้กำหนดนโยบายในการจัดระเบียบร่มเตียงอีกครั้งในปี พ.ศ. 2560 เพื่อการคืนที่สาธารณะเพิ่มขึ้น และแก้ไขประกาศเมืองพัทยา (เป็นการผ่อนผันชั่วคราว) เรื่องระเบียบการกางร่มเตียงผ้าใบ บริเวณชายหาดพัทยาและชายหาดจอมเทียนไม่ให้มีการโอนให้ทายาท หากผู้ประกอบการไม่สามารถประกอบการได้ หรือเสียชีวิต ให้คืนพื้นที่เป็นที่สาธารณะ และสร้างลักษณ์ใหม่ให้แก่ร่มเตียงชายหาดในพื้นที่เมืองพัทยา โดยในที่ประชุมมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชนเข้าดำเนินการจัดระเบียบตามมติที่ประชุมมาได้ระยะเวลาหนึ่งแล้ว แต่การดำเนินการยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายของ คสช.จังหวัดชลบุรี ให้มีการจัดระเบียบผู้ประกอบการร่มเตียงชายหาดพัทยาและชายหาดจอมเทียน ซึ่งทั้งสองหาดนี้ ได้ดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 60 ที่ผ่านมา

โดยขณะนี้ยังคงเหลือ ชายหาดเกาะล้าน หาดโคซี่บีช หาดพระตำหนัก และหาดวงศ์อมาตย์ โดยคณะทำงานฯ ได้ประกาศดีเดย์ 5 วันสุดท้าย ในการจัดล็อค รูปแบบต่างๆ ให้เหมือนกับหาดพัทยา และหาดจอมเทียน โดยผู้ประกอบการทั้งหมดต้องปฏิบัติตามกันนโยบาย โดยมีอาศัยกฎข้อบังคับตามประกาศเมืองพัทยา (ชั่วคราว) ประกอบด้วย ผู้ถือกรรมสิทธิ์จะมีสิทธิ์แค่ 1 คนต่อ 1 ล็อค มีขนาด 9×7 เมตร ทุกราย ห้ามโอนถ่ายกรรมสิทธิ์ให้ใครแม้กระทั่งลูกถ้าถึงแก่กรรมก็ตัองยกพื้นที่นั้นคืนสู่สาธารณะ ห้ามรังแกกลั่นแกล้งนักท่องเที่ยวที่ไม่ประสงค์จะนั่งเตียง แต่ต้องการปูเสื่อตามอัธยาศัยนักท่องเที่ยวสามารถกระทำได้หมด เพราะชายหาดเป็นพื้นที่สาธารณะ และเมื่อครบ 1 ปี จะมีการจับฉลากสลับสับเปลี่ยนล็อค ไม่ให้ประจำอยู่ที่เดิม เพื่อป้องกันผู้แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ถ้าพบว่าผู้ประกอบการรายใดกระทำผิดกฎข้อตกลง จะเพิกใบอนุญาตทันทีและยังมีกฎระเบียบอีกกว่า 30 ข้อบังคับที่ผู้ประกอบการต้องพึงปฏิบัติตาม เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดต่างยกมือเห็นด้วยและพร้อมที่จะขานรับนโยบายโดยพร้อมกัน  เพื่อให้เกิดพื้นที่สาธารณะประโยชน์อย่างสูงสุดให้ประชาชนได้ใช้ชายหาดร่วมกันไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง.

คสช เดินหน้าจัดระเบียบ ชายหาดพื้นที่เมืองพัทยา และเกาะล้าน ยึดกฎระเบียบเดียวกันทุกหาด คืนพื้นที่เป็นที่สาธารณะ แก่เมืองพัทยาเพื่อบูรณาการปรับภาพลักษณ์ใหม่ของชายหาดพัทยาให้มีความสวยงาม สะอาด และปลอดภัย
คสช เดินหน้าจัดระเบียบ ชายหาดพื้นที่เมืองพัทยา และเกาะล้าน ยึดกฎระเบียบเดียวกันทุกหาด คืนพื้นที่เป็นที่สาธารณะ แก่เมืองพัทยาเพื่อบูรณาการปรับภาพลักษณ์ใหม่ของชายหาดพัทยาให้มีความสวยงาม สะอาด และปลอดภัย
ผู้ประกอบการร่มเตียง เข้ารับทราบนโยบายของเมืองพัทยา
ผู้ประกอบการร่มเตียง เข้ารับทราบนโยบายของเมืองพัทยา