คสช.ย้ำ!! หากสร้างที่พักผู้โดยสารแล้วเสร็จ จะบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ผู้ประกอบการขนส่งไม่รับ-ส่งตามป้าย ซึ่งจะมีความผิดทั้งผู้ประกอบการและผู้โดยสาร

0
286
พลตรีภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยพื้นที่จังหวัดชลบุรี  ชี้แจงดำเนินการสร้างที่พักผู้โดยสาร และการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง กับผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ
พลตรีภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยพื้นที่จังหวัดชลบุรี ชี้แจงดำเนินการสร้างที่พักผู้โดยสาร และการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง กับผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ

เมื่อ 19 กรกฎาคม 60 ที่ สำนักงานสหกรณ์เดินรถพัทยา จำกัด พลตรีภพอนันฒ์ เหลืองภานุวัฒน์ ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เปิดเผยชี้แจงกับผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ โดยมี หน่วยงานภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อสร้างความเข้าใจถึงแนวทางการจัดระเบียบของ คสช. ที่ได้ดำเนินการขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์แก่ผู้ประกอบ การและนักท่องเที่ยวในอนาคต ซึ่งหากเมืองพัทยามีระเบียบด้านการขนส่งสาธารณะมากขึ้นก็จะส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน และยังส่งผลให้การจราจรในพื้นที่เมืองพัทยาไม่ติดขัดอีกด้วย

ผู้ประกอบการรถสองแถวพัทยา เริ่มติดป้ายแจ้งให้ผู้โดยสารเข้าใจ ให้รับส่งตามป้ายเท่านั้น ไม่จอดตามอำเภอใจเหมือนที่ผ่านมา
ผู้ประกอบการรถสองแถวพัทยา เริ่มติดป้ายแจ้งให้ผู้โดยสารเข้าใจ ให้รับส่งตามป้ายเท่านั้น ไม่จอดตามอำเภอใจเหมือนที่ผ่านมา

ในที่ประชุมได้มีการชี้แจง เกี่ยวกับเรื่องการเดินรถสองแถว ที่ต้องกลับมาใช้เส้นทางตามสัมปทาน 4 เส้นทางหลัก และการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับเส้นทางการเดินรถในปัจจุบัน รวมทั้งการกำหนดจุดจอดรับ-ส่งผู้โดยสารที่ชัดเจน ซึ่งหากการดำเนินการสร้างที่พักผู้โดยสารแล้วเสร็จ จะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกรณีไม่รับส่งตามป้าย ซึ่งจะมีความผิดทั้งในส่วนของผู้ประกอบการและผู้โดยสาร ซึ่งจะดำเนินการตั้งแต่การตักเตือน ปรับสูงสุด และทำผิดซ้ำซาก อาจถึงขั้นยึดใบประกอบการ หรือใบขับขี่รถโดยสารสาธารณะ นอกจากนี้ยังได้ยกเลิกการให้บริการในลักษณะเช่าเหมาคัน โดยให้ผู้ประกอบการที่สมัครใจจะออกจากระบบการเดินรถตามเส้นทาง เพื่อขออนุญาตการให้บริการในลักษณะเหมา หรือรถทะเบียน 30 ตามสถานประกอบการโรงแรม โดยจะไม่มีการเพิ่มปริมาณรถจากที่มีอยู่เดิม เพื่อลดความขัดแย้งกับกลุ่มแท็กซี่สาธารณะ

นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ และอยากให้ผู้ประ กอบเข้าใจแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งการจัดระเบียบจะต้องมีข้อขัดข้องและไม่ตรงใจบ้างเป็นเรื่องธรรมดา ซึ่งการจัดระเบียบที่ คสช.ดำเนินการนั้น เพื่อให้เมืองพัทยาเดินหน้าสู่ความเป็นสากล ให้สมกับการเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกอย่างแท้จริงต่อไป ซึ่งจากการพูดคุยกับผู้ประกอบการในครั้งนี้ได้รับการตอบรับและพร้อมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

โดยที่ผ่านมาสภาเมืองพัทยา ได้อนุมัติงบประมาณในการสร้างจุดจอดรับส่งผู้โดยสาร จำนวน 30 ชุด ในงบประมาณ 1.4 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนนโยบายการจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะ ตามนโยบาย คสช.จำนวน  30 จุด ที่จะกระจายตามถนนพัทยาสาย 1 พัทยาสาย 2 และบริเวณรอบข้าง ซึ่งต่อไปเจ้าหน้าที่จะมาจับตาการขึ้น-ลง และรับ-ส่ง ที่ไม่ตรงป้าย จะมีความผิดตามกฎหมาย และคาดว่าจะสร้างจุดจอดรับส่งผู้โดยสารแล้วเสร็จ ในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าโดยประมาณ และหากมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการแจ้งให้ทราบ.