ความคืบหน้าโครงการไฟฟ้าใต้ดินแหลมบาลีฮาย คาดแล้วเสร็จภายใน 30 ตุลาคม นี้ !

0
282
การดำเนินงานโครงการไฟฟ้าใต้ดินแหลมบาลีฮาย ระยะทาง 590 เมตร ได้ดำเนินการวางท่อแล้วเสร็จ เหลือในส่วนของการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดิน คาดแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ตุลาคม 60 นี้
การดำเนินงานโครงการไฟฟ้าใต้ดินแหลมบาลีฮาย ระยะทาง 590 เมตร ได้ดำเนินการวางท่อแล้วเสร็จ เหลือในส่วนของการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงดิน คาดแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ตุลาคม 60 นี้

เมื่อ 12 ตุลาคม 60 ที่ ห้องประชุม 251 ศาลาว่าการเมืองพัทยา พลเรือเอก ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ รองประธานสภาเมืองพัทยา  เป็นประธานประชุม โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (เมืองพัทยา) ครั้งที่ 4 โดยมี รองปลัดเมืองพัทยา ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา สำนักการช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนาจอมเทียน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการสายสื่อสารในเมืองพัทยา เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการไฟฟ้าใต้ดิน

พลเรือเอก ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ รองประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (เมืองพัทยา) ครั้งที่ 4
พลเรือเอก ศรีวิสุทธิ์ รตารุณ รองประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (เมืองพัทยา) ครั้งที่ 4

เนื่องด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีแผนดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (เมืองพัทยา) ระหว่างปีงบประมาณ 2560 – 2564 เพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการจ่ายกระแสไฟฟ้า และก่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม รวมถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ด้วยการนำระบบการจ่ายไฟฟ้าจากระบบเหนือดิน (Overhead Line) ลงใต้ดิน (Underground System) โดยมีพื้นที่นำร่องในระยะแรกได้แก่ เชียงใหม่ นครราชสีมา หาดใหญ่ และเมืองพัทยา

ซึ่งคณะทำงานฯได้จัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามงานอย่างต่อเนื่อง สำหรับการการประชุมครั้งที่ 4 เป็นการติดตามการดำเนินงานโครงการไฟฟ้าใต้ดินแหลมบาลีฮาย ซึ่งมีระยะทาง 590 เมตร โดยได้ดำเนินการวางท่อแล้วเสร็จ เหลือในส่วนของการนำสายไฟและสายสื่อสารลงดิน ทั้งนี้จะแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ตุลาคม 60 นี้ พร้อมปรับคืนสภาพผิวการจราจรให้กับทางเมืองพัทยา ในส่วนเส้นพัทยากลางได้ดำเนินการก่อสร้างไปถึงหน้า บริษัท ทีโอที จำกัด แล้ว ซึ่งคาดว่าอีก 2 อาทิตย์ จะดำเนินการถึงที่ทำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพัทยา และเส้นพัทยาเหนือ

ซึ่งทางการไฟฟ้าจะขุดเจาะบริเวณเกาะกลางถนนเช่นเดิม โดยจะเริ่มดำเนินการในเดือน มกราคม ปี 61 นี้ ซึ่งแบ่งระบบแรงดัน 2 ระบบ ได้แก่ ระบบ 115 KV บริเวณใต้ผิวจราจร ตั้งแต่ปากทางสุขุมวิทพัทยาเหนือ (ฝั่งขาเข้าชิดเกาะกลางถนน จนถึง ห้างสรรพสินค้าทอร์มินอล 21 ระยะทาง 1,800 เมตร ระยะเวลาดำเนินการ 240 วัน และปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเหนือดิน 22 เควี ใช้ระยะเวลาการดำเนินงาน 420 วัน แต่ทางด้านผู้ประกอบการสายสื่อสาร นำโดยบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้มีข้อเสนอใหม่ ให้ทางเมืองพัทยา ได้ช่วยแก้ไขแบบ ซึ่งก่อนหน้านี้ในมติที่ประชุม ได้กำหนดให้สายสื่อสารทั้งหมดนั้นลงดินประกบไปกับสายไฟฟ้าทั้งหมด บริเวณเกาะกลางถนน แต่หลังจากที่มีการประชุมนอกรอบของสายสื่อสาร มีความเห็นตรงกันว่าขอให้สายสื่อสารอยู่บริเวณริมทางเท้าฟุตปาธโดยมีความลึกอยู่ที่ 80 เซนติเมตร เพื่อง่ายต่อการบริการลูกค้า ซึ่งทางประธานที่ประชุมได้รับข้อเสนอไว้พิจารณาเพื่อที่จะหาทางออกร่วมกันในการแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป.