ความคืบหน้ามอเตอร์เวย์พัทยา-มาบตาพุด รมต.คมนาคม มั่นใจเปิดใช้ปี′62

0
253

อุรสิญจ์ กันทรพันธ์

เมื่อ 25 พ.ค.60 ผู้สื่อข่าวติดตามความคืบหน้า มอเตอร์เวย์ พัทยา-มาบตาพุต ตามที่พัทยาเมล์ได้เสนอข่าวไปแล้ว ขณะนี้การก่อสร้างได้ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดใช้ปี 2562 ตามที่ รมต.คมนาคมได้ให้ความหวัง

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า จากการติดตามงานก่อสร้างโครงการมอเตอร์เวย์พัทยา-มาบตาพุด ระยะทาง 32 กม. วงเงิน 14,200 ล้านบาท มีทั้งหมด 13 สัญญา ความคืบหน้าก่อสร้างอยู่ที่ 32% ลงนามสัญญาและผู้รับเหมาเข้าพื้นที่เกือบครบยกเว้นตอนที่ 6, 7, 8 และ 11 ติดปัญหาในการจัดกรรมสิทธิ์ วงเงิน 130 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 1-2 เดือน และจะก่อสร้างมอเตอร์เวย์แล้วเสร็จในปี 2562

ขณะที่ช่วงชลบุรี-พัทยา ปรับปรุงเป็นมอเตอร์เวย์วงเงิน 3,969.6 ล้านบาท เหลือการก่อสร้างด่านเก็บเงิน ได้แก่ บ้านบึง บางพระ หนองขาม โป่ง และพัทยา คาดว่าแล้วเสร็จปลายปีนี้ และเริ่มใช้บริการต้นปีหน้า  “หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะทำให้ลดการจราจรหน้าด่านเก็บเงินพานทอง และสามารถใช้การเก็บเงินที่เป็นระบบปิดได้” นายอาคมกล่าวและว่ามอเตอร์เวย์สายนี้จะช่วยส่งเสริมโลจิสติกส์ของระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC)และนิคมอุตสาหกรรมสมบูรณ์มากขึ้น

ทั้งนี้กรมได้ก่อสร้างถนนไร้รอยต่อทางหลวงหมายเลข 331 สายแยกทางหลวงหมายเลข 7 (บ.เนินผาสุข) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 331 (มาบเอียง) เป็นเส้นที่เชื่อมระหว่างทางหลวงหมายเลข 331 เดิม (สายสัตหีบ – พนมสารคาม) ซึ่งเป็นเส้นทางจากภาคตะวันออกไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ กม.49 แยกไปสู่ท่าเทียบเรือแหลมฉบัง ผ่านทางหลวงหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์สาย กรุงเทพฯ – พัทยา) ที่ กม.100 ระยะทางประมาณ 15.610 กม. งบประมาณก่อสร้าง 1,077ลบ. เพื่อลดการซ่อมบำรุงและเพิ่มการใช้งานถึง 20 ปี

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 สายกรุงเทพ – บ้านฉาง และช่วงพัทยา จังหวัดชลบุรี – มาบตาพุต จังหวัดระยอง โดยกรมทางหลวงเริ่มก่อสร้าง 2559 จะให้แล้วเสร็จในปี 2562 ซึ่งถือเป็นโครงการสำคัญภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาเครือข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชน พร้อมยกระดับคุณภาพการเดินทางและการขนส่งสินค้าสู่มาตรฐานสากลตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนระบบคมนาคมขนส่งของระเทศให้มีความพร้อมในการเชื่อม โยงฐานการผลิตและส่งออกทั้งทางบกและทางน้ำสู่ประเทศเพื่อบ้านและเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โดยกรมทางหลวงจะดำเนินการก่อสร้างมอเตอร์เวย์เส้นทางเส้นทางจากช่วงชลบุรี – พัทยา บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 36 ไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข  3 บริเวณอำเภอบ้านฉาง – มาบตาพุต ระยะทาง 32 กิโลเมตร ผ่าน 2 จังหวัด (ชลบุรี – ระยอง) จากการสำรวจพื้นที่ต้องเวนคืนที่ดินกว่า 2,308 ไร่ เพื่อนำเงินคืนให้กับเจ้าของที่ดินกว่า 1.4 หมื่นล้านบาท สร้างถนนมอเตอร์เวย์ ระยะทาง 32 กิโลเมตร เพื่อให้เป็นเส้นทางเศรษฐกิจในยุค AEC ของภาคตะวันออกทั้งหมด และเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือแหลมฉบัง ไปยังอุตสาหกรรมมาบตาพุตให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นรวมถึงการคมนาคมระหว่างประเทศเพื่อนบ้านกับการเปิดประชาคมอาเซียน พร้อมเร่งดำเนินการเพื่อช่วยระบบโลจิสติกส์นิคมอุตสาหกรรมด้านตะวันออกให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ

นอกจากนี้กรมทางหลวงยังกรมทางหลวงยังได้ปรับปรุงด่านเก็บเงินค่าผ่านทางช่วงด่านลาดกระบัง-ด่านพาน ทอง จากด่านชั่วคราวเป็นด่านถาวร และสร้างด่านใหม่เพิ่มอีก 3 จุด พร้อมติดตั้งระบบเก็บเงินอัตโนมัติจากระบบเปิดเป็นระบบปิด โดยเก็บเงินที่ปลายทางในอัตรากิโลเมตรละ 1 บาท ซึ่งดำเนินการเสร็จแล้วแต่ยังไม่เปิดใช้บริการ อยู่ระหว่างรอประกาศกฎกระทรวงค่าผ่านทางใหม่ ซึ่งค่าผ่านทางจะเท่าเดิมอยู่ที่ 60 บาท คาดว่าจะเปิดใช้ในเร็ว ๆ นี้