ความคืบหน้าการก่อสร้างระบบน้ำเมืองพัทยา ซอยสุขุมวิท-พัทยา 45

0
180

ตามที่เมืองพัทยาอนุมัติงบประมาณ ก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบน้ำในเขตเมืองพัทยา ซอยสุขุมวิท-พัทยา 45 (ซอย 5 ธันวา) เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่บริเวณดังกล่าว โดยว่าจ้าง บริษัท พรอสเพอร์โซลูชั่น จำกัด มีสัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม – 28 ธันวาคม 2562 เนื่องจากสำนักการช่างสุขาภิบาล ได้ทำการสำรวจพบว่าซอยสุขุมวิท-พัทยา 45 (ซอย 5 ธันวา) เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ จึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังทุกครั้ง เมื่อมีฝนตกหนัก เกิดจากปริมาณน้ำในท่อซอยสุขุมวิท-พัทยา 45 ที่ต้องระบายออกสู่ซอยสุขุมวิทระบายออกได้ช้า ก่อให้เกิดน้ำท่วมขังผิวจราจรจากน้ำรอการระบาย จึงต้องทำการก่อสร้างบ่อรวบรวมน้ำฝนและวางท่อระบายน้ำฝน เพื่อระบายสู่ระบบระบายน้ำถนนสุขุมวิทต่อไป

สำหรับความคืบหน้า โครงการก่อสร้างระบบน้ำในเขตเมืองพัทยา ซอยสุขุมวิท-พัทยา 45 (5 ธันวา) ในขณะนี้ในส่วนของท้ายซอยนั้น ได้เทพื้นด้านล่างในการวางสิ่งปลูกสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และกำลังทำโครงเหล็กดัดเป็นกล่อง  เพื่อเทปูนทำเป็นบ่อสำเร็จรูปในการวางท่อระบายน้ำต่อไป โดยได้มีการสูบน้ำจากท้ายซอยเป็นระยะๆจากน้ำขังเนื่องจากฝนที่ตกมาตลอด ส่วนด้านหน้าซอย ได้ทำการสกัดพื้นหรือเปิดหน้าดิน เพื่อทำบ่อรวบรวมน้ำฝนและวางท่อระบายน้ำฝน ทั้งนี้ได้มีการตอกเหล็กแผ่นไว้ชั่วคราวระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งเป็นวิธีการที่ดำเนินการตามมาตรฐานวิศวกรรม เพื่อป้องกันการเลื่อนไหลของดินและความเสียหายของอาคารข้างเคียงที่อยู่บริเวณใกล้ๆบ่อที่ทำการขุด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว จะแล้วเสร็จประมาณปลายเดือนธันวาคม 2562.