คลื่นซัดขยะเกยฝั่งตลอดแนว กว่า 1 กิโลเมตร ทำลายภาพลักษณ์เมืองท้องเที่ยว

0
85

เมื่อ 08.00 น.วันที่ 10 ตุลาคม 61 หลังมีฝนตกทั่วทุกพื้นที่เขตเมืองพัทยา และชายหาดจอมเทียน โดยคลื่นได้ซัดขยะ ประเภทเศษถุงพลาสติก ขวดพลาสติก กล่องโฟม เศษไม้ เกยฝั่งตลอดแนวเขื่อนกันน้ำเซาะ ยาวกว่า 1 กิโลเมตร นอกจากนี้น้ำยังส่งกลิ่นเหม็นเน่า บริเวณหน้าโรงแรมดัง และร้านค้าที่ติดเส้นทางสาธารณะ ซึ่งเส้นทางดังกล่าว มีประชาชนและนักท่องเที่ยวสัญจรเป็นจำนวนมาก ถือเป็นการทำลายภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวพัทยา

ทั้งนี้ทางเมืองพัทยา ได้มีข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลแลมูลฝอย พ.ศ.2544 ว่าด้วย ผู้ครอบครองอาคาร สถานที่ หรือที่ดิน ที่ติดกับทางสาธารณะ ต้องรักษาอาคารหรือสถานที่หรือที่ดินนั้น ไม่ให้มีสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย มูลฝอยชุมชน ของเสียหายอันตราย ไม่ให้รั่วไหล ออกมาข้างนอก ถนน ตรอก ซอย แม่น้ำ ลำคลอง หนองบึง ดังนั้นจึงวอนขอให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เร่งชี้แจ้งให้ผู้ที่ครอบครองที่ดินที่ติดกับพื้นที่สาธารณะ ให้เข้าใจถึงข้อบัญญัติเมืองพัทยาด้วย.