คณะผู้บริหารเทศบาล และประชาชนบางละมุง ร่วมถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

0
305

เมื่อ 28 ธันวาคม 60 ที่ อุทยานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช คณะผู้บริหาร พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางละมุง  นำโดย นายนราธิป ฟักฤกษ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางละมุง พร้อมด้วย พันเอกนาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระ บุญญาธิการ และพระอัจฉริยภาพ แห่งองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วีรกษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้เอกราช จนดำรงเป็นชาติไทยมาตราบเท่าทุกวันนี้ สำหรับบรรยากาศในการบวงสรวง ทุกภาคส่วนได้นำเครื่องบวงสรวงมาถวายอย่างพร้อมเพรียง เนื่องจากว่าสถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่พักทัพ  ของเหล่าไพร่พลของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในการกอบกู้เอกราช

พระราชกรณียกิจที่สำคัญ ที่ทำได้รับสมัญญานาม สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช คือ การกอบกู้เอกราช ซึ่งตั้งอยู่ที่ ค่ายโพธิ์สามต้น ธนบุรี และได้รับชัยชนะในที่สุด เป็นการกอบกู้อิสรภาพของชาติไทยกลับคืนมา เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2310 หลังจากที่เสียกรุงแก่พม่าเพียง 7 เดือน พระองค์ทรงปราบดาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ ตรงกับวันที่ 28 ธันวาคม  พ.ศ. 2310 ทรงพระนามว่า สมเด็จพระศรีสรรเพชญ์ หรือ สมเด็จพระบรมราชาที่ 4 แต่เรียกขานกันทั่วไปทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี พระองค์สวรรคต เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 พระชนมมายุได้ 48 พรรษา รวมระยะเวลาคลองราชย์ 15 ปี และด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แห่งองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ปวงราษฎร์จึงได้ร่วมกันถวายพระเกียรติ ประกาศให้วันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันปราบดาภิเษก ขึ้นครองราชย์สมบัติของพระองค์ ให้เป็นวันที่ระลึก วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช.