คณะผู้บริหารฯ เจ้าหน้าที่สำนักการช่างสุขาภิบาล เมืองพัทยา ลงพื้นที่สำรวจจุดน้ำท่วมขัง ซอยเทพประสิทธิ์ ซอย 7

0
65

เมื่อ 14.00 น.วันที่ 29 พฤสจิกายน 61  ที่บริเวณหน้าร้าน กุ้งเต้นหาดกุดเดื่อ เทพประสิทธิ์ ซอย 7 นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขาฯนายกเมืองพัทยา คณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายอนุวัตร ทองคำ รักษาการตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการช่างสุขาภิบาล ประธานชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันลงพื้นที่บริเวณกลางซอย เพื่อพูดคุยปรึกษาหารือเกี่ยวกับการแก้ปัญหาน้ำท่วม
สำหรับการลงพื้นบริเวณหน้าร้าน กุ้งเต้นหาดกุดเดื่อ

พบว่าพื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่ต่ำ เวลามีฝนตกลงมา จะเกิดการสะสมของปริมาณน้ำเป็นจำนวนมาก รถเล็กไม่สามารถผ่านไปมาได้ ส่งผลกระทบกับชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมาก ในเบื้องต้นทางผู้นำชุมชนได้มีการเสนอให้ดำเนินการขยายท่อระบายน้ำ จากเดิมท่อขนาด 60 เซนติเมตรให้วางท่อใหม่ขนาด 200 เซนติเมตร เพื่อที่จะได้รองรับน้ำได้มากขึ้น และการดำเนินการวางท่อระบายน้ำนั้น จะต้องทำพร้อมกันตลอดทั้งเส้น ตั้งแต่เทพประสิทธิ์ซอย 7 เชื่อมออกตลาดต้นโพธิ์ เพื่อไประบายน้ำสู่ถนนวัดบุณย์กัญจนาราม และซอยจุฬารัตน์ พร้อมทั้งยกระดับถนนขึ้น ซึ่งทางเมืองพัทยาได้นำเรื่องดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุมไปแล้ว ซึ่งถือเป็นวาระเร่งด่วน ซึ่งในช่วงนี้เข้าสู่ฤดูหนาว เป็นโอกาสอันดี ที่จะเร่งแก้ไขซ่อมแซมในทุกจุดที่เกิดปัญหาน้ำท่วม และในเบื้องต้นทางเมืองพัทยา จะได้ทำการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำภายในซอยทั้งหมด เนื่องจากปัจจุบันเป็นฝาท่อแบบทึบ น้ำไม่สามารถไหลลงได้ โดยจะเปลี่ยนใหม่เป็นแบบมีช่องระบายน้ำ ที่ไหลมารวมกันจะได้ลงท่อระบายน้ำได้สะดวก ในช่วงที่รอแบบและการอนุมัติจากสภา ถือเป็นการผ่อนหนักเป็นเบา ปริมาณน้ำที่ท่วมขังจะได้ลดน้อยลง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ในการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน พร้อมจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างเร่งด่วนต่อไป.