คณะผู้บริหารสวนนงนุชพัทยา พร้อมกับช้างแสนรู้ หล่อเทียนพรรษา 9 วัน 9 วัด 9 ต้น สืบสานประเพณีไทย

เมื่อ 9 กรกฎาคม 62 นายกัมพล ตันสัจจา ประธาน สวนนงนุชพัทยา ได้นำคณะผู้บริหาร ร่วมกับช้างแสนรู้ 9 เชือก ร่วมสืบสานประเพณีไทย และสืบทอดพระพุทธศาสนา ทำกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา 9 วัน 9 วัด 9 ต้น โดยนิมนต์ พระครูเกษมกิตติโสภณ (อาจารย์จ่อย) เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต เป็นประธานสงฆ์ รวมพระ 9 รูป สวดเจริญชัยมงคลคาถา เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณลานวิวัฒน์ สวนนงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี     

นายกัมพล ตันสัจจา กล่าวว่า สวนนงนุชพัทยา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการหล่อเทียนพรรษา จึงได้จัดกิจกรรม “หล่อเทียนพรรษา 9 วัน 9 วัด 9 ต้น” เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวทุกเชื้อชาติ ร่วมหล่อเทียนพรรษา ระหว่างวันที่ 9 – 17 ก.ค. 2562 เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยให้แพร่หลาย และสืบทอดพระพุทธศาสนา อันเป็นศาสนาประจำชาติ ให้คงธำรงอยู่สืบไป

สำหรับ ช้างแสนรู้ที่มาร่วมหล่อเทียนพรรษา ประกอบด้วย พังตรุษจีน,พังคอหญ้า ,พังชมพู่ ,พังโจโจ้ ,พังรัฐธรรมนูญ ,พลายยิ่งรวย ,พลายตะวันฉาย ,พลายมีนา และพังเพชรพัทยา ซึ่งถือเป็นจุดเด่นของาน ที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักท่องเทียวเข้ามาร่วมทำกิจกรรม ก่อนจะนำต้นเทียนไปถวายให้แก่ 9 วัด ได้แก่ วัดญาณสังวรารามวิหาร ,วัดสัตหีบ ,วัดสามัคคีบรรพต ,วัดนาจอมเทียน ,วัดอัมพาราม ,วัดบางเสร่คงคาราม ,วัดเขาคันธมาทน์ ,วัดหนองจับเต่า และวัดทรัพย์นาบุญญาราม เพื่อเป็นกุศลทานตามความเชื่อ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 62.