คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี

0
91

เมื่อ 27 มิถุนายน 61 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนรายการประจำจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ คณะกรรมการการตัดติดการประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสุดสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

นายวิชัย คงรัตนชาติ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวด พร้อมด้วย นายสินชัย ถนอมสิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน นายไพบูลย์ ทาสระคู ผู้เชี่ยวชาญ และนาประวิทย์ เคียงผล ผู้เชี่ยวชาญ ลงพื้นที่ดูการปฏิบัติงานจริงโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดชลบุรี พร้อมเข้าเยี่ยมชมศูนย์ประสนงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดชลบุรี ศูนย์ TO BE NUMBER ONE ภาคตะวันออก และตลาดนัด TO BE NUMBER ONE ณ บริเวณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ชาวจังหวัดชลบุรี ทุกหมู่เหล่าได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ตั้งปณิธานโดยดำเนินโครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ให้มีความต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันปกป้อง ดูแล ช่วยเหลือ เยาวชน วัยรุ่น วัยแรงงาน ซึ่งเป็นอนาคตและกำลังของชาติ ให้ห่างไกลยาเสพติด และเติบใหญ่อย่างเต็มศักยภาพ

สำหรับการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ถึงขณะนี้มีความก้าวหน้าพอสมควร คือมีผลงานอยู่ในกลุ่มต้นแบบทุกประเภท ที่เป็นต้นทุน TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดชลบุรี สามารถเป็นที่ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขยายเครือข่ายการดำเนินงานในพื้นที่ ให้กว้างขวางได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป.