คณะกรรมการชุมชนหนองปรือ วอนนายกแก้ไขปัญหา บุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอ

0
159

เมื่อ 12 มิถุนายน 61 ที่ โดมสวนสุภาพเทศบาลเมืองหนองปรือ เทศบาลเมืองหนองปรือ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการุชมชน 44 ชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน 61 โดยมี ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนรองปรือ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมตอบข้อซักถาม และร่วมในการแก้ไขปัญหา

โดยประเด็นปัญหาที่พบว่าตัวแทนคณะกรรมการชุมชนหนองปรือ เร่งให้ทางคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองปรือทำการแก้ไข ก็คือปัญหาเรื่องของการเปิดบริการ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านาบประชัน ที่พบว่ามีประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ชุมชนดังกล่าว ได้มาร้องเรียนผ่านทางคณะกรรมการชุมชนว่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านมาบประชัน มีการปิดบริการบ่อย ทำให้ประชาชนไม่สามารถไปใช้บริการด้านสาธารณสุขได้ จำเป็นต้องไปใช้บริการสาธารณสุข ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้เคียง โดยในแต่ละครั้งที่ปิดบริการก็ไม่มีการบอกล่วงหน้า ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น และสามารถปิดบริการในวันจันทร์ ถึง ศุกร์ ได้หรือไม่

นายสุรพล ขรึมประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขเทศบาลเมืองหนองปรือ ชี้แจงว่า สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากมีบุคลากรที่ไม่เพียงพอ โดยพบว่าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านมาบประชัน มีเจ้าหน้าที่เพียง 3 ราย เป็นบุคลากรทางการแพทย์ 2 ราย และเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ราย โดยพบว่าหากมีประชุมเร่งด่วน และมีการลงพื้นที่ไปดูแลผู้ป่วยพร้อมกัน ก็จะไม่มีบุคลากรทางการแพทย์อยู่ประจำ จึงมีความจำเป็นจะต้องปิดให้บริการ

ด้าน ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ เผยว่า สำหรับการชี้แจงของผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ทางคณะผู้บริหารไม่อยากให้เกิดขึ้นอีก เพราะว่าในเรื่องของการปิดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพไม่สามารถทำได้ เนื่องจากว่าอยู่ในช่วงวันและเวลาราชการ จำเป็นต้องมีการประสานงานกันให้ดี ระหว่างบุคลากรในองค์กร   ส่วนเรื่องของปัญหาบุคลากรนั้น ทางเทศบาลรับทราบเรื่องแล้ว และเตรียมแก้ไขปัญหาด้วยการเพิ่มจำนวนบุคลากรอีก 2 อัตรา ก็น่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องของการขาดแคลนบุคลากรได้ ส่วนการปิดบริการนั้นขอย้ำว่าไม่ให้เกิดขึ้นอีก หากมีปัญหาก็ให้แจ้งมาทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาต่อไป.