ข้าราชการ นักการเมืองท้องถิ่น และสาธุชนนับพันคน ร่วมงานฉลองอายุเลื่อนสมณศักดิ์เจ้าอาวาสวัดชัยมงคลฯ

เมื่อ 09.00 น. วันที่ 3 ตุลาคม 62 ที่ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง ได้มีการจัดพิธีการเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ให้พระปัญญารัตนาภรณ์ (อนันต์ ธมมโชโต) เป็นพระราชาชั้นราช ในราชทินนาม ที่ ”พระราชสารโสภณ”และเนื่องในพิธีทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคล ครบ 55  ปี


โดยในงานมีบรรดาข้าราชการ นักการเมืองท้องถิ่น นักธุรกิจ อาทิ นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม  นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ บรรลือ กุลละวณิชย์ นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา นายนิคม  แสงแก้ว อดีตที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา พร้อมคณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นายชาญยุทธ เฮงตระกูล อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ฯ นายนิรันดร์  วัฒนศาสตร์สาธร  อดีตนายกเมืองพัทยา  นายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา นายวิรัตน์ จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่ พร้อมคณะกรรมการชุมชน ที่ปรึกษาชุมชน  ชุมชนชุมสาย ชุมชนอรุโณทัย และอื่นๆในพื้นที่เมืองพัทยา ข้าราชการทหาร ตำรวจ  เจ้าอาวาส  รองเจ้าอาวาสวัดในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และพื้นที่ภาคตะวันออก  พระภิกษุสงฆ์ ศิษยานุศิษย์ นับพันคนต่างเข้าร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตถวายสักการะกันอย่างล้นหลาม โดยมีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน 29 รูป มาทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระเถรานุเถระพระภิกษุ-สามเณรที่เข้าร่วมจำนวน 500 รูป 

โดยทางพระราชสารโสภณ ได้กล่าวขอบคุณบรรดาศิษยานุศิษย์ ที่ได้มีการจัดพิธีฉลองในครั้งนี้ พร้อมกับกล่าวให้โอวาทแก่พุทธศาสนิกชน ในด้านของการเสียสละทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม เพื่อให้บ้านเมืองมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง และพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง.