ขอให้มั่นใจวัคซีนโคโรนาแวคและแอสตราเซเนกา มีคุณภาพและปลอดภัย

0
714

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า วัคซีนโควิด-19 ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และมีการนำเข้ามาใช้ในประเทศไทยแล้วในขณะนี้มีอยู่ 2 ยี่ห้อ คือวัคซีนโคโรนาแวค (CoronaVac) ของบริษัทซิโนแวค ประเทศจีน และวัคซีนแอสตราเซเนกา (AstraZenaca) ของบริษัทแอสตราเซเนกา โดยที่ผ่านมามีข่าวเกี่ยวกับผลข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีนเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ สร้างความกังวลและความกลัวต่อประชาชน ทำให้ไม่กล้าฉีดวัคซีนนั้น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ขอให้ประชาชนทุกคนมั่นใจวัคซีนทั้ง 2 ยี่ห้อ มีคุณภาพและความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ โดยวัคซีนจากทั้ง 2 บริษัทได้ผ่านการขึ้นทะเบียนกับ อย. ผ่านการตรวจสอบคุณภาพในห้องปฏิบัติการ และรับรองรุ่นการผลิตแล้วทุกรุ่น ซึ่งที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันชีววัตถุ ได้มีการรับรองวัคซีนโคโรนาแวค จำนวน 7 รุ่นการผลิต และวัคซีนแอสตราเซเนกา จำนวน 1 รุ่นการผลิตนพ.ศุภกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเทศไทยมีกระบวนการควบคุมคุณภาพวัคซีนที่เข็มแข็งได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ให้เป็นสมาชิกถาวรของเครือข่ายห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพด้านวัคซีน ซึ่งวัคซีนที่เข้ามาในประเทศไทยต้องผ่านการอนุมัติขึ้นทะเบียนจาก อย. โดยการผ่านการพิจารณาข้อมูลการผลิต การควบคุมคุณภาพในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นจนได้เป็นผลิตภัณฑ์วัคซีน ผลการศึกษาทั้งในสัตว์ทดลองและในคนว่ามีความปลอดภัย แสดงประสิทธิผลของวัคซีนในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งกระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพของผู้ผลิตต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practice : GMP) และโรงงานต้องมีมาตรฐานสากล มีความสม่ำเสมอในกระบวนการผลิตที่น่าเชื่อถือได้ เมื่อวัคซีนผ่านการอนุมัติแล้วสามารถนำเข้ามาขอรับการรับรองรุ่นการผลิตได้ที่สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทำการตรวจสอบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการอีกครั้ง เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพ พร้อมพิจารณาเอกสารสรุปขั้นตอนการผลิตจนได้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปก่อนถึงประชาชน

“สำหรับกรณีการเกิดอาการข้างเคียงและสงสัยการปนเปื้อนของวัคซีนนั้น จากกระบวนการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น ขอยืนยันให้ประชาชนมั่นใจได้ว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ทำการทดสอบมากกว่า 10 รายการในทุกรุ่นการผลิตที่ผ่านมา รวมถึงการทดสอบความปราศจากเชื้อและการทดสอบความเป็นพิษในสัตว์ทดลอง การตรวจปริมาณโปรตีนของเซลล์ที่ใช้ในการผลิตวัคซีนให้ผลผ่านเกณฑ์ ดังนั้น โอกาสปนเปื้อนเฉพาะรุ่นการผลิตหรือเฉพาะบางขวดนั้นแทบไม่มีเลย จึงขอเชิญชวนให้ทุกคนไปรับการฉีดวัคซีนตามที่ได้นัดหมายไว้” นพ.ศุภกิจ กล่าว.- (สำนักข่าวไทย)