ขอเชิญร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวด “มนต์เสน่ห์พัทยา ประทับใจไม่รู้ลืม” เพื่อชิงเงินรางวัลกว่า 140,000 บ.

0
276
มพย.ขอเชิญร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวด “มนต์เสน่ห์พัทยา ประทับใจไม่รู้ลืม” เพื่อชิงเงินรางวัลมากมายชิงเงินรางวัลกว่า 140,000 บ.
มพย.ขอเชิญร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวด “มนต์เสน่ห์พัทยา ประทับใจไม่รู้ลืม” เพื่อชิงเงินรางวัลมากมายชิงเงินรางวัลกว่า 140,000 บ.

เมืองพัทยาเปิดโอกาสให้ประชาชน และนักท่องเที่ยว ได้มีส่วนร่วมในการสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของเมืองพัทยา ด้วยการประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ “มนต์เสน่ห์พัทยา ประทับใจไม่รู้ลืม” ภาพที่จะส่งเข้าประกวด ต้องภาพที่ถ่ายมาจาก สถานท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ ในพื้นที่เขตเมืองพัทยา รวมถึงเกาะล้าน เกาะครก เกาะสาก หรือภาพที่สะท้อนถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และกิจกรรมต่างๆ ที่เมืองพัทยาจัดขึ้น  เพื่อให้เป็นภาพที่สามารถสื่อให้เห็นความมีเสน่ห์ ความสวยงามและความน่าประทับใจ เมื่อมาเยือนเมืองพัทยา

หลักเกณฑ์การประกวดภาพถ่าย ผู้ส่งภาพเข้าประกวด เป็นประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา และสื่อมวลชน ไม่จำกัดเพศ และอายุ โดยมีรายละเอียด คือ ต้องเป็นภาพที่ถ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 61 เป็นต้นไป เกี่ยวกับภาพสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในเขตเมืองพัทยา รวมทั้งเกาะล้าน เกาะครก และเกาะสาก รวมทั้งภาพวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เมืองพัทยาจัดขึ้น ต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล ที่ 300 dpi โดยบันทึกลงในแผ่น CD/DVD ส่งมาพร้อมกับภาพถ่าย 1 แผ่นซีดี ต่อ 1 ภาพ (ประเภทไฟล์ JPEG และ ไฟล์ RAW) ภาพที่ส่งต้องอัดขยายบนกระดาษอัดภาพ ขนาด 12×18 นิ้ว ติดบนฟิวเจอร์บอร์ดสีขาว โดยมีขอบภาพด้านละ 2 นิ้ว ภาพส่งเข้าประกวดทุกภาพต้องเขียนหรือพิมพ์รายละเอียดติดด้านหลังภาพ ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ของผู้ส่งภาพ ชื่อภาพ สถานที่ และข้อมูลการถ่ายภาพ ผู้ส่งภาพเข้าประกวด มีสิทธิ์ส่งภาพได้ไม่จำกัดจำนวน โดยมีสิทธิ์รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ อันดับ 1 หรือรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้เพียงรางวัลเดียว ยกเว้นรางวัลชมเชย

ทั้งนี้ สามารถปรับสี แสง คอนทราสต์ ความอิ่มตัวของสี เพื่อให้มีคุณภาพดีขึ้น ทั้งนี้ภาพต้องดูเป็นธรรมชาติไม่ผิดจากความเป็นจริง (ห้ามซ้อนภาพ ตัดต่อ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในภาพ) ภาพส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานและกรรมสิทธิ์ของผู้ส่งภาพ หากพิสูจน์ได้ในภายหลังว่ามิได้เป็นผลงานและกรรมสิทธิ์ของผู้ส่งภาพ ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการรับรางวัลหรือเรียกรางวัลที่ได้ไปแล้วคืน ภาพที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยทำขึ้นเพื่อการจำหน่ายหรือโฆษณามาก่อน  คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน และผลการตัดสินตามมติของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นและกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกติกาตามเหมาะสม โดยภาพทุกภาพพร้อมแผ่นซีดีไฟล์ภาพที่ส่งเข้าประกวด ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ ไม่ส่งคืน และไฟล์ภาพทุกภาพที่ส่งเข้าประกวด เมืองพัทยามีสิทธิ์ที่จะนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ รวมทั้งทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ หรือใช้ในกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเมืองพัทยา โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพ ส่วนเงินรางวัลที่ได้รับจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นจำนวนร้อยละ 5 ของเงินรางวัล

เมืองพัทยาจึงขอเชิญผู้ที่สนใจส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โดยส่งภาพประกวดได้ 2 ช่องทาง คือ ส่งภาพได้ด้วยตนเอง ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา ในวันและเวลาราชการ หรือทางไปรษณีย์ได้ที่ เลขที่ 171 หมู่ 6 ศาลาว่าการเมืองพัทยา ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว ถนนพัทยาเหนือ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 พร้อมวงเล็บมุมซองระบุ “Pattaya Photo Contest 2018” ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pattaya.go.th และ FanPage : PRPATTAYA หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 0 3825 3100 ต่อ 4115 (ในวันและเวลาราชการ) และหมายเลขอัตโนมัติ Pattaya Contect Center 1337 ตลอด 24 ชั่วโมง.