ขนส่งบางละมุงเผย กฎหมายใหม่ปรับหนัก กรณีไม่พกใบขับขี่ ยังไม่มีผลบังคับใช้

0
303

เมื่อ 11.00 น วันที่ 28 สิงหาคม 61 สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สาขาอำเภอบางละมุง เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า กรณีกระแสข่าวการปรับปรุงกฎหมาย 2 ฉบับ คือ พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 และ พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 โดยรวมเข้าไว้ด้วยกัน แล้วยกร่างเป็นกฎหมายใหม่ สาระสำคัญ คือ รวมเรื่องรถยนต์และการขนส่งทางบก พร้อมครอบคลุมระบบโลจิสติกส์ครบวงจร เพื่อให้ทันต่อนวัตกรรม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี พฤติกรรมของประชาชน เพื่อสะดวกต่อการบังคับใช้ และมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว มีการเพิ่มโทษในบางฐานความผิด โดยเฉพาะกรณีของใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ อาทิ ขับรถโดยไม่มีใบขับขี่ เดิมอัตราโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท แก้ไขเป็นจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท  ขับรถโดยปล่อยให้ใบขับขี่หมดอายุ หรือถูกพัก หรือถูกถอน หรือว่าถูกยึดใบขับขี่ เดิมอัตราโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท โดยให้เพิ่มอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 50,000 บาท และ ขับขี่รถโดยไม่ยอมแสดงใบขับขี่ เมื่อถูกเจ้าพนักงานเรียกตรวจ เดิมปรับไม่เกิน 1,000 บาท แก้เป็นปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท นั้น

เจ้าหน้าที่ขนส่ง เปิดเผยต่อว่า กรณีการเสนอกฎหมายดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้แต่อย่างใด อยู่ในระหว่างการพิจารณากลั่นกรองของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อีกทั้งจะต้องมีการทำประชาพิจารณ์ และหากร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ…. ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว จึงจะมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา อีกไม่น้อยกว่า 6 เดือน ซึ่งตรงนี้ยังคงต้องใช้ระยะเวลาอีกค่อนข้างจะนาน และถึงแม้จะมีผลบังคับใช้แล้วก็จริง แต่อัตราโทษปรับ โดยส่วนใหญ่แล้วถ้าโทษปรับสูง ทางตำรวจจะไม่ปรับ จะเป็นอำนาจหน้าที่ของศาล ในการพิพากษาสั่งปรับ กรณีประชาชนทั่วไปผู้ใช้รถใช้ถนน จะอยู่ในดุลยพินิจของพนักงานสอบสวน ก็คงปรับในอัตราปกติทั่วไป อย่างไรก็ตาม การแก้ไขกฎหมายครั้งนี้ อยู่ที่การเพิ่มโทษผู้ขับขี่กระทำผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ เพื่อให้ประชาชนหลาบจำ และเกรงกลัว ไม่กล้าฝ่าฝืนหรือทำผิดกฎหมายเพื่อลดอุบัติเหตุ เเละความเสียหาต่อทรัพย์สินเเละชีวิต.