กิจกรรม“ ลดโลกเลอะ” @ Pattaya NEO Beach คึกคัก คนร่วมงานแน่นชายหาดพัทยา

0
195

เมื่อ 09.00 น. วันที่ 1 ธันวาคม 61   ที่ บริเวณชายหาดพัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม โครงการเมืองไทยสดใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม“ ลดโลกเลอะ” @ Pattaya NEO Beach โดยมี นายวิบูลย์ นิมิตวานิช ผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออก ททท. กล่าวรายงาน  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา นางปิ่นนาถ เจริญผล ผอ.ททท.สำนักงานพัทยา นายสุธีทับหนองฮี ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม นางอรวรา กรพินธุ์ ผอ.สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว นายสัญญา ทับทิมศรี หัวหน้าฝ่ายบริการรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้แทนชุมชน ประชาชน นักท่องเที่ยว และพลังมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

กิจกรรมดังกล่าว การท่องเที่ยวแห่งประทศไทย สำนักงานพัทยา ร่วมกับเมืองพัทยา จัดโครงการเมืองไทยสดใสใส่ใ จ สิ่งแวดล้อม“ ลดโลกเลอะ” Pattaya NEO Beach ภายใต้แผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อมในปีงบประมาณ 2562 โดยดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเป็นการตอกย้ำการท่องเที่ยวอย่างมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด GREENS หนึ่งในนั้นคือการรณรงค์ให้คนรุ่นใหม่ ร่วมกันสร้างสรรค์การท่องเที่ยวทั้งระบบ ให้ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวให้คงความงดงามอย่างยั่งยืน และเพื่อเป็นการเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว เปิดฤดูกาลท่องเที่ยว และนำเสนอภาพลักษณ์ใหม่ๆบรรยากาศใหม่ๆของชายหาดพัทยา ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีความสวยงามเหมาะแก่การมาท่องเที่ยวและพักผ่อน

โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเก็บขยะไปตลอดแนวชายหาดพัทยา ก่อนจะไปพร้อมกันที่บริเวณลานกิจกรรม ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช เพื่อรับชมนิทรรศการ ความรู้เรื่องลดปริมาณการจัดการขยะ ซึ่งจัดขึ้นโดย องค์กรอิสระการจัดการขยะ Rubbish Communication นอกจากนี้ นายวิบูลย์ นิมิตวานิช ผู้อำนวยการภูมิภาคตะวันออก ททท. ได้มอบเกียรติบัตรให้กับ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา และหน่วยงานทุกภาคส่วน ที่สนับสนุนให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า โครงการเมืองไทยสดใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม
“ ลด โลก เลอะ”  เป็นกิจกรรมในลักษณะ CSR มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก หรือเกิดขึ้นที่เดียวที่พัทยา แต่ได้รับความนิยมเป็นวงกว้าง นับเป็นนิมิตรหมายอันดีว่าทุกภาคส่วนได้ตระหนักรู้ ถึงผลกระทบต่อความเสื่อมโทรมในแหล่งท่องเที่ยว ความสำคัญของการรักษาทรัพยากรทางการท่องเที่ยว อันมีค่าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวปรารถนาเดินทางมาพักผ่อน และร่วมกันรักษาให้คงอยู่สืบต่อไป เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมและยั่งยืน นอกจากนี้เมืองพัทยาได้ดำเนินการเสริมทรายชายหาดพัทยาแล้วเสร็จ ในส่วนบนของชายหาดตั้งแต่ชายหาดพัทยา ถึงบริเวณตรงข้ามศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีช ทำให้ชายหาดพัทยามีความกว้าง 35 เมตร และหากดำเนินการเสร็จสิ้น  โครงการชายหาดพัทยาจะมีความสวยงาม โดยมีความยาวถึง 2800 เมตร นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ สามารถมาพักผ่อน เล่นน้ำทะเลหรือลงเรือไปเที่ยวที่เกาะล้าน ได้อย่างสะดวกสบาย.