กำลังพลเรือหลวงนเรศวร บริจาคโลหิตในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐

เมื่อ 16 กรกฎาคม 63 ที่ โรงแรมเซนทรา บายเซ็นทรา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน นายชัยพันธุ์ ทองสุธรรม ผู้จัดการทั่วไปภาคพื้นที่ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต โดยมี นาวาเอกภาณุพันธุ์ รักษ์แก้ว ผู้บังคับการเรือหลวงนเรศวร นำคณะทหารเรือ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และพนักงานโรงแรมฯ เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10


 ทางโรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทรา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการเปิดโอกาสให้ประชาชน ได้กระทำความดีตอบแทนสังคม และแสดงออกถึงความจงรักภักดี จึงได้จัดให้มีกิจกรรมบริจาคโลหิต ทำความดีด้วยหัวใจ ครั้งที่ 14 ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยได้รับความร่วมมือจากเรือหลวงนเรศวร และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี สภากาชาดไทย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ตามนโยบายของโรงแรมฯ ในการดำเนินการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อเพื่อนมนุษย์เป็นประจำทุกๆ 3 เดือน ภายใต้แนวคิดยิ่งให้ยิ่งมีสุขภาพที่ดี  นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการสำรองโลหิตให้กับเพื่อนมนุษย์ เนื่องในปัจจุบันมีผู้ป่วยจำนวนมากที่มีความต้องการโลหิต เพื่อใช้การรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคเลือด และช่วยชีวิต สำหรับผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน ขณะที่ยอดบริจาคเลือดในครั้งนี้ มีมากถึง 18,800 ซีซี

สำหรับสถิติในการบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย พบว่าจำนวนโลหิตภายในคลังเลือดนั้นยังมีน้อยกว่าความต้องการใช้โลหิต ที่มี ณ ปัจจุบัน และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ส่งผลกระทบให้มีผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างมาก ในส่วนภูมิภาค การบริจาคโลหิตลดลงถึง 15% ทำให้โลหิตขาดแคลนทั่วประเทศ ซึ่งในภาวะปกติจะต้องได้เลือด จำนวน 2,000 ยูนิต ต่อ 1 วัน การบริจาคโลหิต จึงเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และยังทำให้สุขภาพของผู้บริจาค ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง.