กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวอำเภอบางละมุง ร่วมแสดงพลังรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

0
118

เมื่อ 09.00 น.วันที่ 20 ตุลาคม 63 บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี ประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอบางละมุง และประชาชนชาวเมืองพัทยา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง นัดหมายมาร่วมกันแสดงพลังรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยมี นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง คอยดูแลความสงบเรียบร้อย


ทั้งนี้ชาวอำเภอบางละมุง เห็นว่าการกระทำของกลุ่มผู้ชุมนุมที่เป็นเยาวชน มีการกระทำที่ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นลูกรุ่นหลาน ที่รากเหง้าบรรพบุรุษของตนเอง บางคนอาจเป็นตัวเป็นตน เป็นครอบครัว มาจากโครงการพระราชดำริต่างๆ ที่ในหลวงรัชกาล 9 ทรงดำริขึ้น เพื่อช่วยเหลือประชาชนของพระองค์ มาแสดงออกถึงความไม่จงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในลักษณะต่างๆ ตามที่ปรากฏในสื่อโซเชียล นั้นเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่ง

ทั้งนี้ นอกจากประชาชนที่มาร่วมแสดงพลังรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในครั้งนี้ จะพร้อมกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองเพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้ว ยังถือพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ด้วยเช่นกัน ซึ่งบรรยากาศของกิจกรรมเป็นไปอย่างเรียบง่าย.