กำชับสร้างการรับรู้ประชาชนต้านข่าวปลอม

0
169

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลเท็จทางสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference

พล.อ.ประวิตร กำชับกระทรวงดีอีเอส สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) และศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมของทุกกระทรวงเร่งรัดขับเคลื่อนการทำงานให้ทันสถานการณ์ และบังคับใช้กฎหมายจริงจัง เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ป้องกันประชาชนสับสน สามารถหยุดยั้งข่าวปลอม และไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อผู้ไม่หวังดีพล.อ.ประวิตรให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกคน รวมถึงให้มีมาตรการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ / เข้าใจ อีกทั้งสนับสนุนให้มีส่วนร่วมกับภาครัฐร่วมมือต่อต้าน Fake News เพื่อการได้บริโภคข่าวสาร ที่มีคุณภาพ อย่างถูกต้อง ต่อไป

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 14 พ.ค.64 พล.อ.ประวิตรเดินทางไปตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม จึงได้ติดตามการดำเนินงาน ต่อมาได้จัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประจำกระทรวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มากขึ้น โดยให้ประสานงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง การชี้แจง การโต้ตอบข่าวปลอม ให้รวดเร็วที่สุด นอกจากนั้นยังได้พิจารณากำหนดให้มีศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ระดับจังหวัดด้วย เพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินงาน ทุกภาคส่วน

ขณะเดียวกัน หากเกิดความเสียหายจากข่าวปลอมนั้นๆ จะต้องมีการดำเนินคดี ต่อผู้กระทำผิดให้ถึงที่สุด ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ยังรับทราบผลการดำเนินงาน ซึ่งมีความคืบหน้าในภาพรวม อย่างน่าพอใจ และในการประชุมครั้งนี้ ยังได้เห็นชอบให้มีคณะทำงาน เพื่อตรวจสอบข้อมูลข่าวปลอมที่ชัดเจน พร้อมทั้ง สามารถยืนยันตัวบุคคล ที่เป็นต้นตอของการกระทำผิด และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินคดีทางกฎหมาย อย่างเด็ดขาดและให้รวดเร็วต่อไป. – (สำนักข่าวไทย)