การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา ดำเนินงานปรับปรุง และขยายเพิ่มเติมระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณปากทางพัทยากลาง

0
234

เมื่อ 21 พฤศจิกายน 60 ที่ ด้านหน้าโรงเรียนเมือพัทยา 5 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบ หลังจากที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงดำเนินการติดตั้งสวิตช์ เพื่อใช้ในการดับไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายนนี้ เนื่องจากจะมีการดำเนินงานปรับปรุง และขยายเพิ่มเติมระบบจ่ายไฟฟ้าแรงสูงบริเวณปากทางพัทยากลาง

โดยการดำเนินงานดังกล่าว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา เล็งเห็นความสำคัญของงานบริการไฟฟ้าให้แก่ประชาชน และสถานประกอบการต่างๆ ที่กระจุกตัวอยู่ในบริเวณพัทยากลาง ซึ่งมีปริมาณมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงในแต่ละวัน ทั้งบ้านเรือนทั่วไป โดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าที่ตั้งอยู่ในบริเวณดังกล่าว จึงได้ตัดสินใจขยาย และเพิ่มเติมระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อรองรับความต้องการที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งพื้นที่บริเวณพัทยากลาง ถือเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในเมืองพัทยา

ขณะที่การดำเนินงานปรับปรุง และขยายเพิ่มเติมระบบจ่ายไฟฟ้าแรงสูง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา จะดำเนินการติดตั้งเสาไฟฟ้าเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นจะต้องมีการดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ดังนั้นจึงได้ส่งเจ้าหน้าที่มาดำเนินการติดตั้ง สวิชใบมีด จำนวน 3 ชุด บริเวณด้านหน้าโรงเรียนเมือพงัทยา 5 สำหรับใช้เป็นสวิตแบ่งจ่ายกระแสไฟฟ้า ซึ่งจะต้องมีการตัดกระแสไฟฟ้าเป็นบางช่วงในรัศมี 100-300 เมตร โดยรอบของงานติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูง เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้าในวงกว้าง ซึ่งคาดว่าการดำเนินงานจะเสร็จสิ้นภายใน 1 วัน เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบให้น้อยที่สุด.