การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรมที่ เมืองพัทยา

0
280
นายนิรุติ เจริญชอบ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา เผยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดงานสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม ภายใต้แนวคิด PEA 4.0 Moving Toward the Electric Utility of the Future
นายนิรุติ เจริญชอบ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา เผยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดงานสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม ภายใต้แนวคิด PEA 4.0 Moving Toward the Electric Utility of the Future

เมื่อ 17 สิงหาคม 60 นายนิรุติ เจริญชอบ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา เปิดเผยว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับ สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย หรือ TEMCA  จัดงานสัมมนาผู้ใช้ไฟฟ้าธุรกิจอุตสาหกรรม ภายใต้แนวคิด PEA 4.0 Moving Toward the Electric Utility of the Future ในงาน Forum & TEMCA Exhibition 2017 Pattaya All Together Better ทำให้ดี ทำด้วยใจ ก้าวไปด้วยกัน ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 60 ที่ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัลคลิฟโฮเต็ลกรุ๊ป พัทยา จ.ชลบุรี

งานดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่กิจกรรมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ที่มุ่งมั่นเป็นองค์กรชั้นนำที่ทันสมัย ให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนตลอดระยะเวลา 57 ปี รวมทั้งตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งด้านคุณภาพและบริการ และเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) กับบริษัทผู้ผลิต ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า และผู้ใช้ไฟฟ้า

รวมถึงเป็นการสื่อสารแนวทางดำเนินงาน PEA 4.0 ที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศสู่ยุค Thailand 4.0 โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้า และพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีความทันสมัย รวมทั้งยกระดับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสู่การเป็นการไฟฟ้าแห่งอนาคตต่อไปด้วย โดยความน่าสนใจในงานจะเป็นการบรรยายพิเศษเรื่องการบริการสมัยใหม่ในยุค PEA 4.0 จากรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเรื่องอุตสาหกรรมยุคใหม่ในยุค 4.0 จากกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย