การปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยพัทยา 13/3-13/4 คาดแล้วเสร็จตามกำหนด

0
354
บรรดานักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการส่วนใหญ่โดยรวม ยอมรับปัญหาผลกระทบจากการก่อสร้างที่ต้องมีการปิดถนน และลูกค้าหายไปบ้าง แต่ก็ยังสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ
บรรดานักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการส่วนใหญ่โดยรวม ยอมรับปัญหาผลกระทบจากการก่อสร้างที่ต้องมีการปิดถนน และลูกค้าหายไปบ้าง แต่ก็ยังสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ

เมื่อ 18 มกราคม 61 ที่ บริเวณซอยพัทยา 13/3-13/4 ผุ้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร พร้อมท่อระบายน้ำ ขนาดความกว้าง 6-10 เมตร ยาว 413 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ท่อระบายน้ำขนาด 0.80 เมตร ยาว  608 เมตร โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด มงคลเทพ เป็นผู้รับจ้างงาน นายวิจิตต ไทยอุสาห์ เป็นวิศวกรเป็นผู้ควบคุมงาน นายสุนทร สมประมัย ผอ.สำนักการช่างเมืองพัทยา เป็นประธานคณะกรรมการตรวจจ้างงาน  โครงการเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ วันที่  27 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา สิ้นสุด 27 กรกฎาคม 2561 รวม 300 วัน ในงบประมาณ 8,158,282 บาท

ปัจจุบันโครงการดังกล่าว คืบหน้าไปพอสมควร ตามระยะเวลาการดำเนินงาน คาดแล้วเสร็จตามกำหนด ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่โดยรวม ยอมรับปัญหาผลกระทบจากการก่อสร้าง ที่ต้องมีการปิดถนนลูกค้าหดหายไปบ้าง แต่ก็ยังสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ ทั้งนี้ก็เพื่อการพัฒนาระบบระบายน้ำ และการสัญจรที่ดีในอนาคต.

มพย.ใช้งบประมาณกว่า 8  ล้านบาท พัฒนาปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยพัทยา 13/3-13/4  คาดแล้วเสร็จตามกำหนด
มพย.ใช้งบประมาณกว่า 8 ล้านบาท พัฒนาปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยพัทยา 13/3-13/4 คาดแล้วเสร็จตามกำหนด