การประปาส่วนภูมิภาคพัทยา ขานรับนโยบายภาครัฐ ลดค่าน้ำ 10% เริ่มรอบบิล พฤษภาคม – มิถุนายน

0
109

By วราพรรณ ใจกุศล

เมื่อ 12 พฤษภาคม 64 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศ “ระลอก 3” ถือเป็นรอบที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อมากกว่าทุกรอบที่ผ่านมา อีกทั้งยังส่งผลกระทบกับประชาชน และผู้ประกอบการในหลายภาคส่วน  ส่งผลให้ ครม.ได้มีมติในการเยียวยา มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน แก่ประชาชน ซึ่งในส่วนของการประปา ทาง ครม.ได้มีมติให้ลดค่าใช้น้ำแก่ผู้ใช้ 10 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 64นางสาววิไลรัตน์ กิตติโรจน์พาณิช หัวหน้างาน 8 งานจัดเก็บรายได้ 3 การประปาส่วนภูมิภาคพัทยา เผยว่า สำหรับมาตรการในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ด้านสาธารณูปโภคแก่พี่น้องประชาชน หลังจากได้รับผลกระทบในช่วงโควิด-19 ระลอกที่ 3 นี้ ที่ทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ ให้ลดค่าน้ำประปาลงร้อยละ 10 เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาประจำเดือนพฤษภาคม ถึงมิถุนายน 64 พบว่าทางการประปาส่วนภูมิภาค พัทยา ก็ได้ขานรับนโยบายของภาครัฐ ได้จะดำเนินการลดค่าน้ำประปา 10 เปอร์เซ็นต์ เริ่มเดือนพฤษภาคม- มิถุนายนนี้ เป็นต้นไป ส่วนบ้านพักอาศัยที่เข้าข่ายในการลดค่าน้ำ ประกอบไปด้วยประเภท 1.1 ที่อยู่อาศัย , ประเภทที่ 1.2 ที่อยู่อาศัยของรัฐ , ประเภทที่ 1.3 สถานที่พักอาศัยและประกอบการค้าเพียงเล็กน้อย ,ประเภท 1.6 คอนโดมิเนียม บ้านเช่า และ ประเภทที่ 2.9 ประเภทธุรกิจขนาดเล็ก SME เป็นต้น 


สำหรับการลดค่าน้ำประปา ทางการประปาส่วนภูมิภาคพัทยาจะดำเนินการลดค่าน้ำในบิลให้เรียบร้อย ซึ่งในการดำเนินการมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชน ช่วงวิกฤตโควิด-19 นั้น  ครั้งนี้เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนเรื่องของค่าน้ำเป็นรอบที่ 3 แล้ว ซึ่งทางการประปาส่วนภูมิภาคก็ได้ขานรับนโยบายของมติ ครม.อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้พบว่าในช่วงวิกฤตโควิด-19 นี้ ทางการประปาส่วนภูมิภาคพัทยายังได้ขยายระยะเวลาในการ ชำระค่าน้ำ จาก 10 วันออกบิล เป็น 20 วัน  เพื่อเป็นการยืดระยะเวลาในการแบ่งเบาภาระให้กับประชาชนได้อีกทางหนึ่ง และในกรณีผู้ใช้น้ำรายใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องของค่าน้ำที่ประสบภาวะขาดทุนหรือได้รับผลกระทบเกี่ยวกับวิกฤตโควิด-19 ไม่สามารถที่จะดำเนินการชำระค่าน้ำตามยอดได้ทั้งหมดในคราวเดียว ก็สามารถติต่อในเรื่องของการขอผ่อนชำระได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาคพัทยา ได้ในวันและเวลาราชการ.