การประปาพัทยา เผยสถานการณ์น้ำดิบ 5 อ่าง ภาพรวมปริมาณสูงถึง 76% คาดไร้ปัญหาน้ำขาดแคลน

0
193

เมื่อ 1 ตุลาคม 61  หลังจากที่พบว่าปลายเดือนพฤษภาคม 2561 ทางกรมอุตตุนิยมวิทยา ได้ทำการประกาศว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝน อย่างเป็นทางการ  ก็พบว่าในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและใกล้เคียง ได้เกิดพายุตกลงมาอย่างต่อเนื่อง   และมีลมมรสุมจากหลากหลายพื้นที่ พาดผ่านมายังพื้นที่จังหวัดชลบุรี   ส่งผลทำให้ฝนตกหนักในหลายพื้นที่  ในบางพื้นที่ของเมืองพัทยาและรอบนอก ก็พบว่าประสบปัญหาน้ำท่วม   โดยหลังจากที่ฝนตกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปริมาณน้ำดิบใน 5 อ่าง ที่อยู่ในการดูแลของ การประปาส่วนภูมิภาคพัทยา  พบว่ามีปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นายสุทัศน์  นุชปาน  ผู้จัดการประปาสำนักงานพัทยา  เปิดเผยว่า  สำหรับปริมาณน้ำ 5 อ่าง ที่อยู่ในความดูแลของสำนักการประปาส่วนภูมิภาคพัทยา จากการรายงานสถานการณ์น้ำในวันที่ 1 ตุลาคม 61  พบว่า  อ่างเก็บน้ำมาบประชัน  มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 78.65%  , อ่างเก็บน้ำชากนอก  มีปริมาณน้ำ 78.02 % , อ่างเก็บน้ำหนองกลางดง  มีปริมาณน้ำ79.95%  ,  อ่างเก็บน้ำห้วยสะพาน  มีปริมาณน้ำ 79.57 % และ อ่างเก็บน้ำห้วยขุนจิต  มีปริมาณน้ำ 59.12 % รวมปริมาณน้ำ 5 อ่าง พบว่ามีปริมาณน้ำสูงถึง  76%  ซึ่งถือว่าเป็นปริมาณน้ำที่เท่ากันในช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมา แต่ก็ยังถือว่าไม่สูงมาก  เพราะก่อนหน้านี้พบว่าระดับน้ำทั้ง 5 อ่าง ก็เคยมีระดับน้ำสูงถึง 80% มาแล้ว

แต่ถึงแม้ว่าระดับน้ำจะสูงกว่า 70% แล้ว แต่การใช้น้ำมาเพื่อหล่อเลี้ยงเมืองพัทยานั้น ทางประปาพัทยา ก็ยังคงใช้น้ำจากอ่างบางพระ และอ่างประแส  เป็นเส้นเลือกใหญ่ในการนำน้ำมาใช้ในพื้นที่เมืองพัทยา ซึ่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำบางพระ เป็นน้ำที่ทางการประปาได้สูบมาจากแม่น้ำบางประกง และนำมาฝากไว้ที่อ่างเก็บน้ำบางพระ ก่อนนำเข้าสู่โรงกรอง เพื่อนำมาแจกจ่ายให้ประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยาได้ใช้ ส่วนอ่างเก็บน้ำประแสจังหวัดระยองนั้น หากมีน้ำล้นก็จะปล่อยทิ้ง

ทางการประปาพัทยาจึงได้ทำการวางท่อจากอ่างเก็บน้ำประแส  นำน้ำที่ไหลทิ้งไปทำการเก็บที่อ่างเก็บน้ำหลองปลาไหล  ก่อนที่จะส่งมาสู่โรงกรองน้ำหนองกลางดง  เพื่อส่งต่อมาใช้ในพื้นที่เมืองพัทยา โดยแผนในการดำเนินการ ถึงแม้ว่าจะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เมืองพัทยา จนอ่างทั้ง 5 อ่างเต็ม ทางการประปาก็ยังคงจะใช้แผนการดำเนินการเดิมเหมือนปีที่แล้ว  เพื่อเป็นการกันน้ำดิบทั้ง 5 อ่าง ไว้ใช้ในยามจำเป็น นอกจากนี้ในส่วนของน้ำบางส่วน ทางการประปาก็ได้ซื้อมาจากโรงกรองน้ำสัตหีบ  เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ได้ทำสัญญาซื้อขายกันมาเป็นระยะเวลา 13 ปี  ซึ่งตอนนี้ก็เหลือระยะเวลาอีก 10 ปี โดยถึงแม้ว่าฝนจะดี แต่การประปาก็ยังต้องซื้อน้ำจากโรงกรองน้ำสัตหีบ ตามสัญญาซื้อขายที่ได้ทำไว้ ไม่เช่นนั้นจะถูกปรับได้  เพราะไม่ทำตามสัญญา  อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์น้ำดิบในปีนี้ที่มีอยู่ ก็คาดว่าในพื้นที่เมืองพัทยาจะไม่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ไปจนถึงสิ้นปี 2562 อย่างแน่นอน.