การก่อสร้างสะพานเชื่อมบางละมุง-ปลวกแดง แล้วเสร็จ อนาคตเชื่อมโยงเสริมศักยภาพท้องถิ่น

0
167

เมื่อ 8 พฤศจิกายน 60 นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง เดินทางไปตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการเร่งด่วนช่วยเหลือประชาชน ภายใต้การจัดสรรงบประมาณดำเนินการ ของสำนักนายกรัฐมนตรี ใน 2 แห่ง ในพื้นที่อำเภอบางละมุง คือ บริเวณสะพานข้ามลำห้วยบ้านชากผักบุ้ง ม.4 ต.เขาไม้แก้ว ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างเขตอำเภอบางละมุง จ.ชลบุรีกับเขตอำเภอปลวกแดง จ.ระยอง และโครงการขุดสระน้ำพื้นที่ ม.7 ต.โป่ง หลังจากประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง

จากการติดตามความคืบหน้าพบว่า โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วย มีความคืบหน้าไปแล้ว หลังจากที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ทำหนังสือชี้แจงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รุกล้ำลำน้ำสาธารณะบริเวณดังกล่าว ให้รับทราบถึงการดำเนินการโครงการ ซึ่งส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เพราะที่ผ่านมาชาวบ้านและเกษตรกรบริเวณดังกล่าวประสบปัญหาภัยแล้งจนน้ำตื้นเขิน ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน

นายนริศ นายอำเภอบางละมุง กล่าวต่อว่าในส่วนของสะพานข้ามลำห้วยนั้น ที่ผ่านมาเกิดความชำรุดทรุดโทรมจนไม่สามารถใช้การได้ อำเภอบางละมุงจึงประสานไปยัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ในการจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซม ซึ่งในขณะนี้การดำเนินการมีความคืบหน้าจนแล้วเสร็จ ประชาชนและชาวบ้านสามารถใช้เส้นทางดังกล่าว เดินทางเชื่อมโยงได้ทั้งจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง ซึ่งเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้จะเกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนต่อไปด้วยเช่นกัน.