กอ.รมน.เยี่ยมหน่วยงานด้านการก่อการร้ายข้ามชาติ ทรัพย์สินทางปัญญา และประมงผิดกฎหมาย

0
266

เมื่อ 28 มิถุนายน 60 ณ ห้องพระรักษาเทพ ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี พลโทชาติชาย แจ้งสี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานปฏิบัติที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติงานด้านการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการทำประมงผิดกฎหมาย โดยมี พันเอกทัศไนย ประทุมทอง รองผู้อำนวยการการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะผู้อำนวยการการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้พันเอกทัศไนย ประทุมทอง รองผู้อำนวยการการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับคณะ ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยประสานการปฏิบัติงานด้านการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ การทำประมงผิดกฎหมาย และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และร่วมลงสำรวจพื้นที่ จุดเสียงด้านการก่อการ้าย อาชญากรรมข้ามชาติ การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการทำประมงผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดชลบุรี พร้อมกันนี้ได้บรรยายสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และรับนโยบายจาก พลโทชาติชาย แจ้งสี หัวหน้าชุดตรวจฯ เพื่อปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้เน้นไปที่เมืองพัทยา เนื่องจากเป็นสถานท่องเที่ยวระดับโลก ซึ่งในแต่ละปีมีชาวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จึงเป็นจุดเสี่ยงด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการทำประมงผิดกฎหมายเพื่อสร้างความมันใจให้กับนักท่องเที่ยวต่อไป.