กองเรือยุทธการ แสดงแฟนซีดริลล์ เทิดเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

0
96

เมื่อ 23 กันยายน 63 กองเรือยุทธการ ได้กระทำพิธีย่ำพระสุริย์ศรี และแสดงแฟนซีดริลล์ เทิดเกียรติให้กับ พลเรือเอก ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการ กองเรือยุทธการ และกำลังพล ที่เกษียณอายุราชการ ชั้นสัญญาบัตร และประทวน รวม 169 นาย โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับสูง และผู้บัญชาการหน่วยขึ้นตรง ตลอดจน กำลังพลนักรบทางเรือ และครอบครัว ร่วมในพิธีอย่างสมเกียรติ ณ ดาดฟ้าเรือหลวงจักรีนฤเบศร ท่าเทียบเรือ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 


 ในการนี้ ผู้เกษียณอายุราชการ ได้ร่วมกันขับร้องบทเพลง “ถอนสมอ” ท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลาบปลื้มใจ ที่จะคงจดจำห้วงเวลาสุดท้าย ในชีวิตการรับราชการบนผืนธงแห่งราชนาวีไทย อันมีเกียรติครั้งนี้ ให้ดำรงอยู่ในความทรงจำ และเป็นที่เชิดชูเกียรติยศ ศักดิ์ศรี แด่วงศ์ตระกูลสืบไป.