กองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ ฝึกกำลังรบ เพิ่มขีดความสามารถปราบเรือดำน้ำ

0
89

เมื่อ 19 พฤศจิกายน 61 พลเรือตรี กำจร เจริญเกียรติ ผู้บัญชาการ กองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ เป็นประธานเปิดการฝึกองค์บุคคล และยุทธวิธี เพิ่มขีดความสามารถด้านกำลังรบทางเรือ ในการปฏิบัติการปราบเรือดำน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นาวาเอก สมาน ขันธพงษ์ เสนาธิการ กองเรือฟริเกตที่ 1 นำกำลังพลที่เข้าร่วมการฝึก จำนวน 598 นาย  เข้ารับฟังโอวาท ณ ดาดฟ้า เรือหลวงมกุฎราชกุมาร ท่าเทียบเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี

พลเรือตรี กำจร กล่าวว่า ตามแผนการฝึก กองเรือยุทธการ ในการเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถของกำลังพล ด้านองค์บุคคลและยุทธวิธี ในการรบทั้ง 3 มิติ ระหว่าง กองเรือ กองบิน และหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ สู่ปฏิบัติการฝึกรบปราบเรือดำน้ำ ในอ่าวไทย โดยมี เรือหลวงมกุฎราชกุมาร เรือหลวงคีรีรัฐ เรือหลวงรัตนโกสินทร์ เรือหลวงสุโขทัย และเรือหลวงทยานชล เข้าร่วมในภารกิจครั้งนี้  ตลอดจน การฝึกยิงอาวุธประจำการ และการเตรียมความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัย ในระหว่างวันที่ 14 พ.ย. – 30 ธ.ค.61 เพื่อเกิดความพร้อมขององค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี

และกล่าวว่า กองเรือฟริเกตที่ 1 ถือเป็นหน่วยกำลังรบหลักทางเรือ ของกองเรือยุทธการ มีหน้าที่จัดเตรียมกำลัง สำหรับการปฏิบัติการรบผิวน้ำ ปราบเรือดำน้ำ และป้องกันภัยทางอากาศ มีเรือรบพิฆาตสมรรถนะสูง ประจำการอยู่ในสังกัด จำนวน 10 ลำ การฝึกจึงเป็นสิ่งที่จะพัฒนากำลังพล ให้มีองค์ความรู้ ความสามารถ สามารถรองรับต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ และมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ โดยเฉพาะสาขาการปราบเรือดำน้ำ ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของกองเรือฟริเกตที่ 1 ตามแนวคิดที่ว่า รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น เมื่อรบต้องชนะ

นอกจากนี้ นอกเหนือการฝึกด้านการรบ ยังต้องมีการฝึกเตรียมความพร้อม ด้านบรรเทาสาธารณภัย ให้มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา เพื่อพร้อมรับมือต่อภัยพิบัติ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่ต้องสามารถให้การสนับสนุนได้ทุกเวลา หากได้รับคำสั่งจากหน่วยเหนือ.