กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองหนองปรือ รณรงค์ลดปริมาณขยะในพื้นที่ แลกน้ำมันดีเซล คาดจะลดลงมากกว่า 50%

0
207

เมื่อ 7 กันยายน 61 นายสุรพล ขรึมประเสริฐ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข เทศบาลเมองหนองปรือ  เปิดเผยถึงแผนงานโครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะ ประจำปี 2561 ที่ทางกองสาธารณสุข เทศบาลเมืองนองปรือจัดขึ้น  ก็พบว่าตอนนี้ได้มีการเริ่มรณรงค์ตามชุมชน และโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปรือกันอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน   ที่พบว่ากว่า 50% ที่ไม่สามารถนำมาคัดเลือกเป็นขยะรีไซเคิลเพื่อไปจำหน่ายนั้น  เป็นขยะจำพวกเศษพลาสติค   หลอดกาแฟ  ถุงขนม  เป็นต้น  ซึ่งเศษพลาสติคเหล่านี้ไม่สามารถนำไปจำหน่ายได้  และไม่สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ใดๆได้  แต่กลับมีปริมาณใกล้เคียงกับจำนวนปริมาณขยะที่เกิดขึ้น  ดังนั้นทางเทศบาลเมืองหนอปรือ จึงได้มีแนวความคิดในการนำขยะเหล่านี้มาทำให้เกิดประโยชน์  ด้วยการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคเอกชนในการนำเศษพลาสติกประเภทดังกล่าว  มาผ่านกระบวนการตามขั้นตอนต่างๆจนกลายเป็นน้ำมันเทียบดีเซล

โดยตอนนี้ ทางกองสาธารณสุข ได้ทำการนำป้ายประชาสัมพันธ์ไปติดตามโรงเรียน  แหล่งชุมชน  พร้อมประสานขอความร่วมมือไปยังคณะกรรมการชุมชน ในการประชาสัมพันธ์ประชาชนในหมู่บ้าน ในการรวบรวมพลาสติกเหล่านี้  นำมามอบให้กับชุมชน  ซึ่งในส่วนของทางเทศบาลเมืองนั้น ก็ได้รับเศษพลาสติกจำพวกนี้ ทุกวันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือน  ประชาชนที่มีเศษพาสติกแบบนี้  ก็สามารถร่วมกันลดปริมาณขยะได้ ด้วยการนำเศษพลาสติคเก็บให้สะอาด  แล้วนำมามอบให้กับทางเทศบาล  เพื่อที่ว่าทางเทศบาล จะได้ส่งต่อให้กับทางบริษัทเอกชนดำเนินการจัดทำเป็นน้ำมันเทียบดีเซล เพื่อนำกลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป.