กองทัพไทย-สหรัฐ เปิดฝึกซ้อมรบ ภายใต้รหัส “คอบร้าโกลด์ 2018”

0
361

เมื่อ 10.00 น.วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 61 พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และนายกลิน ที เดวีส์ (H.E. Mr.Glyn T. Davies) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ร่วมเป็นประธานเปิดฝึกผสมทางทหาร ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้รหัส “Cobra Gold 2018” โดยมี เอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ณ กองการบินทหารเรือ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

การฝึก Cobra Gold ที่มีกองกำลังของ กองทัพไทย และกองกำลังสหรัฐอเมริกา ภาคพื้นแปซิฟิก ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกต่อเนื่องในประเทศไทย มาเป็นปีที่ 37 มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคง ในการแก้ไขสถานการณ์ความขัดแย้ง มุ่งสู่การเป็นกองกำลังรักษาสันติภาพนานาชาติ รวมทั้งเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และบรรเทาภัยพิบัติ นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางทหารระหว่าง กองทัพไทย กับกองทัพมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึก ให้แน่นแฟ้น

ในปีนี้ มีกองกำลังหลักจาก 9 มิตรประเทศเข้าร่วม คือ ไทย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ส่วนจีนและอินเดีย เข้าร่วมในส่วนโครงการช่วยเหลือประชาชน นอกจากนี้ ยังมีประเทศในโครงการฝ่ายเสนาธิการผสมส่วนเพิ่มนานาชาติ จำนวน 10 ประเทศ และเข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึก จำนวน 10 ประเทศ รวมมีกองกำลังที่เข้าร่วมการฝึกครั้งนี้ 29 ประเทศ กำลังพลรวมทั้งสิ้น 11,075 นาย โดยใช้พื้นที่กองทัพภาคที่ 1 กองทัพภาคที่ 2 และบริเวณอ่าวไทยตอนบน เป็นพื้นที่การฝึกหลัก ในระหว่างวันที่ 13-23 กุมภาพันธ์ 61

สำหรับแผนการฝึก ประกอบด้วย การฝึกปัญหาที่บังคับการ การฝึกภาคสนาม และโครงการช่วยเหลือประชาชน ซึ่งในปีนี้ ได้เพิ่มการฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม การบรรเทาสาธารณภัย การฝึกต่อต้านการก่อการร้ายสากล และการฝึกกวาดล้างทำลายทุ่นระเบิด ที่นับเป็นการยกระดับกองกำลังทางทหารให้มีความเข้มแข็ง ทันสมัย สามารถตอบสนองภารกิจด้านความมั่นคงในทุกมิติ เช่น การรักษาสันติภาพ การบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.