กองทัพเรือ 11 ประเทศ ร่มฝึกผสม ASEAN – U.S. Maritime Exercise 2019

0
114

เมื่อ 2 กันยายน 62 ที่ สโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  พลเรือโท เจริญพล คุ้มราษี เสนาธิการ กองเรือยุทธการ และ Rdm.Kemmeth Whitesell Deputy Commander US. Pacific Fleet ร่วมเป็นประธานเปิดการฝึกผสม ASEAN –  U.S. Maritime Exercise 2019 โดยมี กองกำลังทหารเรือในภูมิภาคอาเซียน รวม 11 ประเทศ ที่เข้าร่วมการฝึก ร่วมในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ

การฝึก ASEAN – U.S. Maritime Exercise เป็นการฝึกผสมทางเรือ ในลักษณะพหุภาคีครั้งแรก ระหว่าง กองทัพเรือในภูมิภาคอาเซียน และกองทัพเรือสหรัฐฯ มีกองทัพเรือเข้าร่วม 11 ประเทศ ได้แก่ ไทย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และสหรัฐฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการรักษาความมั่นคงทางทะเล มีการปฏิบัติการร่วมกัน ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดในทะเล แลกเปลี่ยนข้อมูล เสริมสร้างความรู้ และเพิ่มศักยภาพกำลังพล โดยมีห้วงการฝึกระหว่าง 2 – 6 กันยายน 62 มีพื้นที่การฝึกบริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ แหลมกาเมา ประเทศเวียดนาม

ในการนี้ แต่งตั้งให้ พลเรือตรี สมพงษ์ นาคทอง ผู้บัญชาการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ เป็นผู้บัญชาการกองกำลังเฉพาะกิจผสม และมี CAPT MATT JERBI ผบ.กองเรือพิฆาตที่ 7 ทร.สหรัฐฯ เป็นรองผู้บัญชาการฯ โดยมีเรือเข้าร่วมการฝึก 8 ลำ และอากาศยาน 2 เครื่อง จัดตั้งกองกำลังทางเรือเฉพาะกิจ เพื่อปฏิบัติการลาดตระเวนทางทะเลร่วมกัน ในการค้นหา ตรวจสอบ และดำเนินการตามกฎหมาย ต่อเรือต้องสงสัยดังกล่าว.