กองทัพเรือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ สนองพระดำริ พระเจ้าหลานเธอฯ

0
140

เมื่อ  7 มกราคม 62 พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 1 มอบหมายให้ พลเรือตรี จตุพร ศุขเฉลิม รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธีปล่อยแม่พันธุ์เต่าตนุ ชื่อ ตนุ เพศเมีย อายุ 5 ปี และลูกเต่ากระ วัย 4 เดือน จำนวน 32 ตัว รวม 33 ตัว คืนสู่ธรรมชาติ ภายใต้โครงการ “อนุรักษ์แนวปะการัง และสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล” ในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยมีผู้แทนหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษา รวม 74 หน่วยงาน ร่วมทำกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนองในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ที่ทรงห่วงใยปัญหาเรื่องความเสื่อมเสีย ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล จึงเกิดเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการจัดกิจกรรมปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ เพื่อปลูกจิตสำนึก พลิกฟื้นความอุดมสมบูรณ์ สร้างสมดุลทางธรรมชาติทางทะเล และเป็นการอนุรักษ์เต่าทะเล ซึ่งเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ใกล้สูญพันธุ์ ให้คงอยู่กับท้องทะเลสืบไป.