กองทัพเรือ เปิดฝึกร่วม 3 เหล่าทัพ พัฒนาแสนยานุภาพกำลังรบ

0
398

เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 61 พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2561 โดยมี พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการฝึกกองทัพเรือ พร้อมผู้บังคับบัญชาระดับสูง ข้าราชการ กำลังพล และยุทโธปกรณ์ ที่เข้าร่วมการฝึก แถวรับการตรวจความพร้อม ณ ลานฝึกทางทหาร หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ผู้บัญชาการทหารเรือกล่าวว่า กองทัพเรือ ได้ทำการฝึกเป็นประจำทุกปี เพื่อบูรณการการฝึกภายในกองทัพเรือ พัฒนาขีดความสามารถกำลังรบ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกัน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รองรับต่อการสนับสนุนของกรมในส่วนบัญชาการ ส่วนยุทธบริการ และส่วนการศึกษา โดยแผนการฝึกมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การทดสอบกระบวนการวางแผนทางทหาร การทดสอบการใช้กำลังและการอำนวยการยุทธ์ตามแผนฝึก การทดสอบบทบาทหน้าที่ของกองทัพเรือ กับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในสภาวะปกติ รวมถึงสถานการณ์ความขัดแย้งระดับต่ำ และการทดสอบขีดความสามารถปฏิบัติการทางเรือสาขาต่าง ๆ

สำหรับแผนการฝึกในวงรอบนี้ ในระหว่างวันที่ 12-23 มีนาคม 61 จะดำเนินการฝึกตามแผนด้านการวางแผน การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม การบรรเทาสาธารณภัย และการฝึกสถานการณ์ต่อเนื่อง 24 ชม.ในระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 61

ในระหว่างวันที่ 16 เมษายน- 3 พฤษภาคม 61 ดำเนินแผนการฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล โดยมีการบูรณการร่วมกับกำลังของกองทัพบก และกองทัพอากาศ ในพื้นที่อ่าวไทย และฝั่งทะเลอันดามัน ตามแผนยุทธศาสตร์การรบทางเรือ และทางอากาศ ด้วยการฝึกยิงอาวุธทางยุทธวิธีด้วยกระสุนจริง นอกจากนี้ ได้มีการฝึกปฏิบัติการร่วมของกองกำลังนาวิกโยธิน และกองกำลังของกองทัพบก มีกำลังพลที่เข้าร่วมจาก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษา เรือหลวงจักรีนฤเบศร เรือหลวงนเรศวร เรือหลวงตากสิน เรือหลวงเจ้าพระยา เรือหลวงนราธิวาส เรือหลวงภูเก็ต เรือหลวงล่องลม เรือหลวงอ่างทอง เรือหลวงบางประกง เรือหลวงราชฤทธิ์ เรือหลวงเทพา เฮลิคอปเตอร์ และอากาศยานจากกองทัพอากาศ นับเป็นการฝึกที่สำคัญ ในการบูรณการร่วมระหว่าง 3 เหล่าทัพ เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การรบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คงแสนยานุภาพที่เข้มแข็ง หากเข้าสู่ภาวะภัยสงคราม เพื่อธำรงซึ่งความเป็นเอกราชชาติไทย ให้คงอยู่ตลอดไป.