กองทัพเรือ อัญเชิญพระบรมรูป “พระยาตาก” ให้ลูกหลานได้กราบไหว้สำนึกต่อบุญคุณแผ่นดิน

เมื่อ 5 ธันวาคม 63 นาวาเอก สรายุธ สุขรมย์ ผู้บังคับการ กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (ผบ.กรม สอ.1 สอ.รฝ.) เป็นประธานประกอบพิธีอัญเชิญ พระบรมรูป สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชชาติไทย ขึ้นประดิษฐานยังแท่นรับรอง หน้ากองบังคับการหลังใหม่ กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) อ.บ้านฉาง จ.ระยอง โดยมี พระอาจารย์ บุญส่ง จันทิโม (อาจารย์อี๊ด) วัดเทพประสาทเตาถ่าน มาประกอบพิธีเบิกเนตร และพระสงฆ์ 9 รูป สวดชัยมงคลคาถา


ในการนี้ ได้มีการอัญเชิญดินพระกู้ชาติกองทัพพระยาตาก ซึ่งเป็นดินจากเส้นทางเดินทัพ และรวบรมไพร่พล เพื่อกู้ชาติ จากพระนครศรีอยุธยา จนถึงเมืองตราด รวม 28 แห่ง บรรจุใต้ฐานพระแท่นรับรองพระบรมรูปฯ เพื่อแผ่พระบารมีไปให้ไพศาล ปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทย พระพุทธศาสนา  และสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้มั่นคงอยู่คู่กับผืนแผ่นดิน อีกทั้ง ให้กำลังพล และลูกหลานไทย ได้กราบไหว้สำนึกต่อบุญคุณของพระองค์ ที่กอบกู้สร้างรากฐานแผ่นดินไทย ให้คงอยู่มาตราบจนทุกวันนี้

โดยในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 63 เวลา 13.09 น.จะมีการประกอบพิธีมังคลาภิเษก พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมี พระวิมลเมธาจารย์ (หลวงพ่อสุพจน์) เจ้าคณะจังหวัดตราด เป็นประธานสงฆ์ ร่วมกับ พระครูพิพิธธรรมสาร (หลวงพ่อใย) วัดปากป่า หลวงปู่ฮก รติธโร วัดราษฎร์เรืองสุข พระครูสุขุมธรรมธาดา (หลวงพ่อรวย) วัดมาบตาพุด หลวงพ่อทองสุข ลทธเมโธ วัดหนองฆ้อ หลวงปู่บุญมา วัดบ้านแก่ง และพระครูสังฆรักษ์ ณริชธันร์ อรุโณ วัดป่าภัทรปิยาราม นั่งเจริญชัยมงคลคาถา เพื่อความเป็นสิริมงคล.