กองทัพเรือ ร่วมภาครัฐ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

0
118

เมื่อ 07.09 น.วันที่ 13 ตุลาคม 61 พลเรือโทบรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นผู้แทนกองทัพเรือ นำผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรง และข้าราชการกองทัพเรือ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐ พร้อมใจกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 วัด จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หน้ากองบัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ในปีนี้ กองทัพเรือ ได้มอบหมายให้ พลเรือตรีวราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (ผบ.สอ.รฝ.) เป็นหน่วยรับผิดชอบในการจัดเตรียมพื้นที่ เพื่อประกอบพิธีอันเป็นมหามงคล อย่างสมพระเกียรติ โดยให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ และหน่วยงานภาครัฐ ในพื้นที่สัตหีบ ร่วมประกอบพิธีโดยพร้อมเพียงกัน เพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี อันมีต่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร.