กองทัพเรือ ร่วมทุกภาคส่วน ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ร.10 เนื่องในโอกาสมหามงคล

0
105

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 62 พลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานประกอบพิธีทำบุญใส่ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ 9 วัด รวม 68 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี กำลังพลจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมทำกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน ณ หน้ากองบัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ทั้งนี้เพื่อหลอมรวมจิตใจ แสดงความจงรักภักดี อันมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า อย่างเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้.