กองทัพเรือ ร่วมทุกภาคส่วน รวมพลังทำบ้านเมืองสะอาด สร้าง 1 ความดี เทิดพระเกียรติในหลวง ร.10

0
151

เมื่อ 24 กรกฎาคม 61 พลเรือตรี นิพร สุขเกษตร รองผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ภายใต้โครงการ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 61 โดยมี กำลังพลจาก กองทัพเรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมทำกิจกรรม ณ สวนกรมหลวงชุมพร (หนองตะเคียน) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่าง เทศบาลเมืองสัตหีบ กองทัพเรือ และทุกภาคส่วน มีผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมเกือบ 1,000 คน ได้พร้อมใจกันร่วมแสดงพลังแห่งความสามัคคีปรองดอง แสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสร้าง 1 ความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเวียนมาบรรจบ

กิจกรรมได้มีการร่วมกัน ปลูกต้นไม้รวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 พัฒนาทำความสะอาด ขุดลอกคูคลอง และตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณโดยรอบสวนกรมหลวงชุมพร นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันใส่น้ำชีวภาพ จำนวน 266 ขวด และ EM BALL จำนวน 166 ก้อน คืนความใสสะอาด สู่หลวงน้ำ สวนกรมหลวงชุมพร อีกด้วย.